JO WhatsApp Contact Button

گیاهان فضای آزاد

گل جعفری: Tagetes

گل جعفری: Tagetes

خانواده: Compositae

نام انگلیسی: Marigold

گیاهی یک ساله است. گ لهای جعفری تقریباً طیف وسیعی از اندازه و رنگ را ارائه می کنند. ارتفاع این گیاهان از ۹۰-۱۵ سانتیمتر یا بیشتر تغییر می کند. اندازه گلها، از انواع ریز نقش ۲ سانتمیتر تا انواع بسیار بزرگ ۱۲ سانتیمتری متغیر است و ممکن است کم پر یا پر پر باشند. اغلب رنگ سایه هایی از قرمز آلبالویی ، قرمز تیره، نارنجی ، زرد، سفید و مخلوطی از این رنگ ها دارند. آنها شامل انواع آفریقایی (T. erecta )گل جعفری ار کتا) فرانسوی (گل جعفری پاتولا) ( T.patula)  و سیگنت (گل جعفری تنیفولیا (( Signet (Tagetes tenuifolia)) و نژادها و واریته های بی شماری می باشند که انتخاب آنها را مشکل می کند.

با این وجود، گل های جعفری ارزش انتخاب را دارد، چرا که آنها گیاهانی مقاوم بوده و گل دهی طولانی دارند و کاشت آنها آسان است. همچنین کاربردهای بسیاری دارند، از جمله در کاشت پس زمینه ها ، پرچین ها و در ظروف و ترکیب با سایر گیاهان از آنها استفاده می شود و جزء گل های بریده نیز محسوب می شوند.

رشد گل ها جعفری از دانه بسیار سریع صورت می گیرند. در بهار زمانی که خاک گرم شد دانه آنها را مستقیماً در باغ  بکارید، یا برای اینکه گیاهان جوان رشد خود را سریع تر آغاز نمایند، ابتدا بذور را در خزانه بکارید. این گیاه به خاک خوب و زه کشی کامل ، نور کامل  خورشید و آب فراروان نیاز دارند.

زمانی که گلدهی، آنها آغاز شد. گل های پژمرده شده را جدا کنید. گل های  جدید جایگزین آنها می شوند.