JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

زيگوکاکتوس (2)

زيگوکاکتوس ZYGOCACTUS

زیگو کاکتوسها از گیاهان اپی فیت به شکل درختچه ای برگ نما به رنگ سبز و سبز تیره بوده که بلندی آنها به 60 سانتیمتر می رسد. زادگاه آنها مناطق خاوری برزیل بوده و در پهنه های کوهستانی به آسانی گسترش می یابند. ساقه ای بندبند با لبه کنگره دار، گوشتی و دارای آرئولهای کوچک و  خارهای بسیار کوتاه و روشن هستند.

گلها در طیف رنگی سفید، صورتی، زرد و پرتقالی مایل به سرخ و ارغوانی در پایان زمستان و آغاز بهار پدیدار می شوند، دارای گلبرگهای لطیف، خوشرنگ و درخشان با انتهای برگشته به عقب و بلندی ۹ تا ۸ سانتیمتر و قطر ۳ سانتیمتر می باشند دوام گلها کم و بیش زیاد می باشد. میوه گلابی شکل به درازای ۱ سانتیمتر که هنگام رسیدن سرخ رنگ می گردند. ازدیاد آن با کشت بذر انجام میگیرد و به راحتی در گلخانه های شیشهای در بستر گرم و مرطوب تکثیر میگردند. از طریق قلمه و پیوند نیز به راحتی زیاد می شوند، کاربرد گونه هایی از سرئوسها واپونیاها برای پایه و به هنگام پیوند زدن آنها بسیار مناسب خواهند بود. پیوند آن بر روی کاکتوسها ستونی سبب افزایش رشد گردیده و به تکثیر آن شتاب می بخشد.

زیگو کاکتوسها نسبت به سایر کاکتوسها هم نیاز بیشتری به هوای گرم و رطوبت دارند. این کاکتوسها پر ریشه بوده، خاک آنها متفاوت با سایر کاکتوسهاست و چنانچه روی پیوند نباشند، نیاز به خاک هوموسی پیت، تورب و ازت دار خواهند داشت، فصل تابستان بهتر است در فضای سایه روشن نگهداری شوند و با آغاز فصل سرما بهتر است به درون گلخانه ها برده شوند تا در آخرین روزهای فصل زمستان به گل بنشینند، می نیمم حرارت برای رشد مناسب آنها ۱۰ درجه سانتیگراد است.

مهمترین گونۀ زیگو کاکتوس به نام  zygocactus truncates  var. delicatus  می باشد.