JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

ژیمنو کالیسموم

کاکتوس ژیمنو کالیسموم GYMNOCALYCIUM  

 

زیستگاه ژیمنوکالیسم از نواحی آرژانتین ، بولیوی، پاراگوئه و اوروگوئه است، ساختار این کاکتوس کروی شکل بوده و به ندرت با افزایش سن طویل می گردد. بدنه دارای 6 تا 20 شکاف و  ردیف های از توبرکول به رنگهای خاکستری سبز، سبز و قرمز قهوه ای است. در ازای آنها از 3 سانتی متر (  G. mijanoviehii) تا 30 سانتی متر ( G. valnicklanum) متغیر است. آرئولها کروی و یا گلابی شکل آنها پوشیده از پرزهای سفید یا زد رنگ روی بدنه نزدیک به هم قرار دارند. هر آرئول شامل 2 تا 12 خار شعاعی به درازای 1 تا 6 سانتیمتر و خارهای مرکزی هنگامی که پدیدار می شوند معمولاً قویتر و کمی طویلتر از خارهای مرکزی (کانونی) هستند. خارها در طیف رنگی زرد،قهوای و سرخ  ملایم می باشند.

ژیمنوکالیسیوم را به آسانی می توان توسط گلها از دیگر جنس ها بازشناخت، گلها به دو حالت، قیفی و زنگی شکل و در اندازه های کوچک و بزرگ می باشد. درازا و قطر آنها حدود 5/2 تا 5/7 سانتیمتر است و در رنگهای گوناگون سفید، صورتی، زرد و سرخ در فضل تابستان شکوفا می شوند. گلها از رأس بدنه و توبرکول (نزدیک آرئول) پدید می آیند. ژیمنوکالیسیوم ها با شرایط مختلف سازگاری نشان می دهند ولی به آب مناسب و کافی در ماههای گرم سال و محیط سایه و آفتاب نیازمندند، آنها به هوای خیلی خنک زمستان پایداری نشان داده و برخی گونه ها دمایی تا 2- درجۀ سانتیگراد را به خوبی تاب می آورند.

میوه های ژیمنوکالیسیوم ها، گلابی شکل، به درازای 5/3 سانتیمتر که رخ و سبز رنگ هستند و هنگام رسیدن سرخ مایل به قهوه ای و سبز مایل به قهوه ای می شوند.

تکثیر تعداد زیادی از این کاکتوسها توسط کشت و بذر آن انجام میگرد و از اره قلمه نیز به آسانی زیاد می شوند. پیوند آنها نیز عمواً با موفقیت همراه است.

ژیمنوکالیسیوم می هانوویچی G.mihanovichii  که معمولاً عمومی ترین رنگ آن سرخ رشن است به شمار زیادی تکثیر و تولید می گردد. این کاکتوس  به سبب نداشتن سبزینه (= کلروفیل) و داشتن رنگدانه هایی دیگر به شیوه کاذب زندگی و توانایی زیست در روی خاک را ندارد و از این رو همواره واریته قرمز و صورتی آن را در پیوندها مشاهده می نماییم و چنانچه از پایه جدا و روی خاک فرو افتد پس از زمان کوتاهی از بین خواهد رفت. همچنین برای پیوند زدن بیشتر نوعی کاکتوس هلیوسرئوس به کار برده می شود. از ویژگیهایی روشن و شناخته شده آن گوشتی و سه گوش بودن آن است. یادآور می شویم کسانی که این گونه  از کاکتوس را در زمینه تولید تجاری بر میگزینند باید دقت نمایند که همیشه گلخانه ای گرم و مرطوب برای تولید پایه مورد نیاز خواهد بود، در غیر این صورت نمیتوان  به اندازه دلخواه به تولید این کاکتوس دست زد. ژیمنو کالیسیوم، پس از گذشت زمانی که روی پایه پوند جای گرفت، پیرامون خود برجستگیهایی پدید می آورد که پس از چندی باید هر یک از برجستگیها، جدا شده و بر روی پیوند قرار گیرند. بهتر است برای پیوند ژیمنو کالیسیومها و سطح برش پایه پیوند که را برش نازکی داده و بی درنگ روی یکدیگر جای دهیم و آنگاه با یک کش باریک با وزنه های سربی، پیوندک را به روی پایه استوار نماییم. پس از کار پیوند بهتر آنست که یک هفته ژیمنو کالیسیوم های تازه پیوند شده را به جای کم نورتری منتقل نماییم.

نتیحه کار این پیوند در فصل رشد بین دو تا سه هفته روشن میگردد. چنانچه عمل پیوند موفقیت آمیز باشد. پیوندک بر روی پایه چسبیده و رشد خود را از سر میگیرد. نشانه درست بودن پیوند، شادابی و رنگ شفاف آن میباشد. برای تولید انبوه تجاری، بهتر است همه پایه ها دارای ارتفاع یکسان بین ۱۰ تا ۱۲ سانتیمتر باشند. انواع ژیمنو کالیسیوم ها در رنگهای گوناگونی وجود دارد و گونه های ابلق و رنگهای تیره  به آسانی می توانند روی خاک به رشد خود ادامه دهند ولی بیشتر گرد آورندگان کاکتوسها مایلند ژیمنو کالیسیومها را برای تکثیر و رشد بیشتر بر روی پیوند نگهداری نمایند.

 گونه های شناخته شده ژیمنو کالیسیوم را در زیر آورده ایم:

  1. andreae , G. anisitsii , C. asterium , G .baldianum , G. bruchii , G. bicolor
  2. bodenbenderianum , G. cardenasianum ,    G. damsii ,   G .denudatu   G.gibbosum  ,  G. griseo-pallidum ,  G. hamatum  ,    G. horridispinum
  3. hybopleurum , G. hossei ,  G. kozelskyanum ,  G. lafaldense  ,   G.  leeanum
  4. mihanovichii , G.mostii , G, multiflorum   G. ochoterenai ,   G. qulianum 
  5. saglione , G. spegazzinii , G.  stuckertii  , G. zegarrae,   G. vatterich