JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

ماتوکانا

کاکتوس ماتوکانا MATUCANA

نام ماتوکان از دهکده ای به همین نام در کشور پروگرفته شده که نخستین بار این جنس در آنجا کشف شده است. این کاکتوس بومی کشور پرو میباشد. همگی گونه های این جنسی دارای ساختاری کروی بوده و در پارهای نیز با افزایش سن و پس از قد کشیدن، پیکری استوانه ای به خود می گیرند، قطر بدنۀ سبز رنگ آنها به ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر و به بلندی ۲۰ سانتیمتر میرسد و در روی بدنه نزدیک به ۲۵ تا ۵۰ شیار کم عمق و ردیفی دیده می شود. آرئولها به خوبی نمودار و کم و بیش نزدیک به هم و دارای پرزهای سفید تا قهوه ای روشن هستند. از ویژگیهای شناخته شده این کاکتوس انبوهی خارها و زمختی آنها است. در بیشتر گونه ها، خارهای کانونی بلندتر و شمار آنها به ۳ عدد (به درازای ۵ / ۲ تا ۷ سانتیمتر) میرسد و از خارهای شعاعی که شمارشان نزدیک به ۳۰ عدد (به درازای ۲ سانتیمتر) می باشند تیره ترند. رنگ خارها از کهربایی تا قهوه ای دگرگونی دارند. ماتو کاناها بین ۳ تا ۵ سالگی و در تابستان گل می دهند گلها پیوسته، نزدیک به هم، درشت و بسیار زیبا به رنگهای زرد و پرتقالی نزدیک به سرخ دیده می شوند که در گروههای دو تا سه تایی در انتهای ساقه نمایان میگردند. میوۀ آنها بسیار کوچک بوده و قطر آنها به ۱ سانتیمتر می رسد و هنگام رسیدن سبز یا قرمز قهوه ای میگردند.

 ازدیاد آن با کاشت بذر و پاجوش انجام میگیرد و نیروی رویشی بذر آن فراوان و گیاهی است روشنایی پسند و گرمادوست که در برابر خشکی پایداری فراوانی نشان می هند برای رشد شان. خاکهای سبک و غنی را میپسندند. به طور کلی آبیاری مناسبی از بهار تا آغاز پاییز نیازمندند و در زمستان نیز باید خاکی خشک داشته باشند بیشتر گونه های آنها در برابر چند درجه زیر صفر پایداری نشان میدهند. از گونه های شناخته شده ماتو کانا می توان از: M.aurantiaca ,  M.breviflora , M.calocephala , M.crinifora , M.elongata ,M. haynei

M.intcrtcxta  , M.multicolor ,  M.ritterii ,  M.supertexta , M. yangamucensis.