JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

ملوکاکتوس

ملوکاکتوس MELOCACTUS  

زادگاه این کاکتوس پهنه های هند خاوری، گواتمالا، پرو مرکزی و شمال برزیل میباشد. نام ملوکاکتوس از (خربزه = Melon) گرفته شده که اشاره به شکل گیاه است و از کاکتوسهای کروی  شکلی است که با افزایش سن طویل و استوانه ای میگردد. دارای بدنه ای به درازای ۱۵ تا ۱۰۰ سانتیمتر و قطر ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر به رنگهای خاکستری مایل به سبز و آبی مایل به سبز میباشد. همچنین دارای ۹ تا ۲۰ شیار بزرگ و یک کلاه انتهایی به نام سفالیوم (Cephalium) بوده که گاه بلندی آن از طول بدنۀ اصلی نیز بیشتر می شود. آرئولهای آنها تخم مرغی شکل که به فاصله 5/2  سانتیمتر از هم قرار دارند و هر آرئول شامل ۸ تا به10 خار شعاعی به درازای ۲۵ / ۱ تا 5/7  سانتیمتر و ۱ تا ۹ خار مرکزی به درازای ۲ تا ۹ سانتیمتر می باشد. رنگ خارها در طیف رنگی سفید زرد، سرخ و گاه، قهوه ای است. پرورش و نگهداری این کاکتوس به سبب نیازهای ویژه خود، کمی دشوار می نماید. نیاز به خاک قوی، خلل و فرج دار (خاک زهکشی شده)، آب و دمایی کافی از (بهار تا اوایل پائیز) و روشنایی مناسب دارد، یادآور می شویم که در گلخانه ها و در کشورهایی که آب و هوای سرد با جریان مرطوب دارند، درجۀ دمایی آنها نباید از ۱۰ درجۀ سانتیگراد پایین تر باشد و در دمای پایین تر از ۱۰ درجۀ سانتیگراد تاب نیاورده و قادر به زندگی نیستند. در بیشتر گونه های ملوکاکتوس تا چندین سال نشانی از سفالوم آشکار نیست ولی کم و بیش  پس از گذشت 6 تا ۸ سال از رشد، سفالبوم در بخش کانونی گیاه آغاز به رشد میکند. در سال نخست سفالیوم کوچک بوده و تنها توده پرز مانند کوچکی میباشد، ولی پس از چندین سال بستگی به نوع ملوکاکتوس گاه به بلندی 5/1 متر نیز در طبیعت دیده شده است. سفالیوم ها در رنگهای متفاوت سفید، سرخ، نارنجی و زرد دیده میشود با نمایان شدن سفالیوم سن بلوغ گیاه نیز آغاز میگردد. گلهای زنگی شکل و ریز به درازای ۲۵ / ۱ تا 75/3  سانتیمتر در رنگ های پرتقالی و سرخ و ارغوانی روی سفالیوم کرکدار در فصل بهار تا پایان اثر در سن ۵ تا ۷ سالگی پدیدار می شوند. میوه ها فنجانی شکل به درازای ۲/۵ سانتیمتر به رنگ مورنی که هنگام رسیدن سرخ می شوند، میوه ها ماهها و گاهی سالها پس از ظهور سفالیوم ظاهر می شوند. پس از پایان دوران گلدهی یکی از پدیده های بسیار زیبای طبیعی پا میگیرد و در زمانی کوتاه، کپسول کوچکی دارای شماری بذر به گونه ای ناگهانی از میان توده سفالیوم بیرون می آید و چنانچه  کار گردآوری انجام نشود بذرها در کنار ملوکاکتوسها پراکنده می شوند. گفتنی است که در بساری از انواع کاکتوسها مانند ملوکاکوس و ماما توکاکوس بدون انجام گرده افشانی هم، بذر تشکیل می گردد. ولی در صورت انجام گرده افشانی کپسولها دارای شمار بیشتری  از بذر خواهد شد. ملوکاکتوس برای تولیدسفالیوم به نور فراوان نیاز داشته و از آنجا که ملوکاکتوس ها دارای سفالیوم، در ایران بسیار کمیاب  و گرانبها می باشند، بهتر است برای دستیابی و داشتن شمار بیتشری سفالیوم، آنها را به طور همزمان با هم نگهداری نمود تا در زمان تولید سفالیوم، نتیجه بهتر و خوبی از ای کار به دست آید. پیوند زدن در گیاهان جوان ملوکاکتوس همواره با موفقیت همراه است.