JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

نوتوکاکتوس

نوتوکاکتوس  NOTOCACTUS

نوتوکاکتوس با ساختار کروی تا تخم مرغی شکل به قطر 5/7  سانتیمتر و ارتفاع 8 سانتیمتر در آرژانتین و سرتا سر اوروگوئه، پاراگوئه، جنوب برزیل گستردگی دارند. بدنة آنها در رنگهای سبز، آبی سبز و قرمز قهوهای دارای ۱۰ تا ۳۰ شیار مشخص می باشد. بیشینۀ بلندی آنها به ۱ متر نیز می رساند. (N.leninghausii). آرئولها  در اندازه های مختلف، دا فاصلۀ نزدیکی از هم قرار دارند در برخی گونه ها، گرد و کروی و در رنگهای سفید، زرد و قهوه ای دیده می شوند، هر آرئول دارای • ۲ خار شعاعی به درازای 6/0  تا 5/2  سانتیمتر که فشرده به هم قرار گرفته اند و 6 خار مرکزی یا کانونی که درازای آنها غالباً ۲ برابر خار شعاعی است و رنگ خارها در گونه های مختلف از سفید، زرد، طلایی تا قرمز قهوه ای دگرگونی دارد.

گلهای قیفی شکل به قطر 25/1 تا5/7 سانتیمتر در رنگهای زرد و قرمز و ارغوانی تیره در اواخر فصل بهار و سرتاسر تابستان ظاهر می شوند. میوه ها کوچک به قطر 25/1  سانتیمتر که پوشیده از خارهای کوتاه هستند ازدیاد نوتو کاکتوس از طریق قلمه زدن امکانپذیر است و پارهای از گونه های آن نیز توسط کشت بذر تکثیر می شوند. هرگاه بذری را در این گونه کاکتوسها برای کشت برمی گزینید، بهتر است بذرها تازه باشد، چرا که بذر برخی از نوتو کاکتوسها قوه نامیه خود را پس از مدتی از دست داده و درصد رویش آنها بسیار کاهش می یابد. گونه N.leninghausii یکی از انواعی است که همواره دارندگان مجموعه کاکتوسها یک یا چند عدد از آنها را نگهداری می کنند. این گونه خود و اریته های متعددی دارد. کرکهای زرد و بلند آن نمای ویژه ای به مجموعۀ کاکتوسها می بخشد و از گیاهان گلدانی مرغوب به شمار می روند.

نوتکاکتوس هاسل برجی (N.haselbergii) نیز از زیباترین نوتو کاکتوسها میباشد. روش بذرکاری و تکثیر آنها به وسیله افراد تازه کار غیرممکن است. بذرها بسیار ریز و پس از رویش نیز نگهداری آن بسیار دشوار می باشد. این گونه از نوتوکاکتوس در رنگهای گوناگون دیده می شود و در  زمان گلدهی هم معمولاً چند غنچه کوچک  در کانون آن نمایان می گردد.

نوکاکتوسها آفتاب دوست بوده و  به آب کافی در طول فصول بهار تا پائیز نیازمندند در زمستان خاک آنها باید خشک باشد. شمار زیادی از گونه های نوتو کاکتوس تا چند درجه زیر صفر پایداری و مقاومت خوبی دارند.

شرایط نوری نامناسب و یا کم و زیاد شدن رطوبت محیطی موجب فرورفتگیها و برآمدگیهایی بر روی پیکر نوتوکاکتوسها می شود و از آنجا که بخش انتهایی نوتوکاکتوس بیشتر شکل زاویه دار داشته که به  سمت نور قرار می گیرد از همین رو این کاکتوس « نوتوی خورشیدی»  نیز نامیده می شود.

از شناخته ترین نوتو کاکتوسها،  می توان گونه های زیرین را نام برد:

N.apricus , N.buliningii , N.floricomus , N.haselbergii ,  N.herterii . N. horstlii  ,

N.leninghausii , N. mammulosus ,  N.ottonis , N.roscolluteus ,  N.rutilans , N.scopa .

N.submammulosus , N.tabularis , N. uebelmannianus ,  N. werdermannianus.