JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

پاکی سرئوس

کاکتوس پاکی سرئوس PACHYCEREUS

پاکی سرئوس بومی پهنه های گسترده کشور مکزیک است و در کالیفرنیا نیز پراکندگی دارد. نام آن از

(Thick-cereus)        (سرئوسهای پهن و بزرگ) گرفته شده است. از کاکتوسهای ستون مانند  سریع الرشد بوده که دارای شماری گونه های درخت مانند تیز می باشد. گاه به بلندی ۲۱ متر نیز دیده شده است، دارای بدنه ای به رنگ سبز و آبی مایل به سبز با ۱۰ تا ۱۲ شکاف مستقیم و آرئولهای  مجزا هستند، این کاکتوس در هوای آزاد بسیار کشیده شده و شاخه هایی به سوی بیرون تنه منشعب می نمایند. ۲۰ خار شعاعی و ۴ خار مرکزی که درازای خار شعاعی ۲ تا ۷ سانتیمتر و طول خار مرکزی به ۲ تا ۱۰ سانتیمتر می رسد. رنگ خارها خاکستری که گاهی در قسمت رأسی سیاه رنگ اند گلهای زنگی شکل یا گاهی قیفی شکل به درازای ۴ تا ۱۰ سانتیمتر در طیف رنگی سفید، زرد و سبز مایل به قهوه ای در بهار و اوایل تابستان، شب هنگام شکوفا می شوند. میوه به درازای 5/7 سانتیمتر دارای پوشش متراکم از خارهای سرخ یا زرد طلایی می باشند. پاکی سرئوسها در سنین بالا، تولید گل و بذر می نمایند. بذر پاکی سرئوسها به سبب درشت بودن به آسانی کشت شده و پس از رویش نیز جوانه ها به شتاب به رشد خود ادامه می دهند، به گونه ای که در شرایط مناسب رشد، می توان در زمان کوتاهی، نهالهای کوچک را از درون جایگاه خزانه در آورده و در گلدانهای کوچک جای داد. پاکی سرئوسهای آفتاب دوست بوده و یه خاکهای مختلف تقرياً سازگاری نشان میدهند در فصول بهار تا پائیز به آب کافی نیازمندند و در زمستان آب چندانی را نمی طلبند مگر آنکه در منطقه ای باشند که آب و هوای گرم داشته باشد. پاکی سرئوسها، هوای گرم و آفتابی را می پسندند و به حفاظت در برابر سرما و یخبندان نیازمنداند و دمای تا ۵ درجه سانتیگراد مقاومت نشان می دهند همانند: (P.Pringlei) این کاکتوس غول پیکر مکزیکی از بزرگترین و بلندترین کاکتوسهای جهان به شمار می رود و گاه دارای سنی بیش از یک یا دو سده می شوند.

P.grandis,  P.pectenaboriginum,  P.pringleisگونه های نامدار پاکی سرئوس ها: