JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

پلسی فورا

کاکتوس پلسی فورا PELECYPHORA

پلسی فورا، بومی شمال مکزیک و در پهنه های بیابانی و سنگلاخی خشک نیز می روید. نام آن از مفهوم "حامل تبر و تیشه = Hatchet bearer که اشاره به شکل غده های آنها (توبرکولها) می باشد، گرفته شده است. پیکری کروی، کوتاه و کوچک به رنگ خاکستری سبز دارند و بلندی آنها به ۵ تا ۱۰ و قطرشان به ۲ تا 6 سانتیمتر می رسد. بخش بالایی کاکتوس فشرده و پوشیده از غده هایی به شکل تبر است که بگونه ای آراسته روی بدنه جای گرفته اند، آرئولها به خوبی پوشیده از خارهای کوتاه و نشانه هایی از پکتین و به رنگ سفید، زرد کم رنگ و کرم تا خاکستری اند. گلها در میانۀ تابستان به قطر ۲ تا ۳ سانتیمتر و در رنگهای سفید، صورتی و سرخ پدیدار می شوند. میوه های بسیار کوچک آن به هنگام رسیدن به رنگ سبز تیره تا خاکستری سبز آشکار می گردد. پلسی فوراها آفتاب دوست بوده و نیاز به گرما و خاک زهکشی شده خوب دارند، ولی در آب و هوای گرم (به ویژه در تابستان) به آبیاری مناسب نیاز دارند. در زمستان محیط آنها باید خشک باشد چرا که فصل استراحت آنها فرا می رسد. این کاکتوسها در برابر ۵ درجه سانتیگراد زیر صفر نیز پایداری نشان می دهند. روش ازدیاد آنها بیشتر از راه کاشت بذر است ولی گاهی کاکتوسهای جوان با افزایش سن تولید بچه کاکتوسهایی می نمایند که کاشت هر یک از آنها خود، گونه دیگری از روش تکثیر خواهد بود. دو گونۀ مهم پلسی فورا عبارتند: P.aselliformis,   P. pseudopectinata