JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

پدیدکاکتوس

پدیدکاکتوس PEDIOCACTUS

زادگاه پدیوکاکتوس شمال و جنوب باختری آمریکا بوده و در پهنه های مونتاتا ( Montana)،  آریزونا(  Arizona) و سراسر مکزیک تا دامنه های 1300 تا 2800 متری نیز دیده می شوند. نام آن از (  Plains cactus=کاکتوس دشت و جلگه) گرفته شده است. ساختار این کاکتوس کروی بزرگ خاکستری سبز که در بخش بالایی، کاکتوس بلند تر شده وبه بلندی 5 تا 10 و به قطر 2 تا 6 سانتیمتر می رسد. در روی بدنه کاکتوس شکافهایی کمعمق با ردیفهایی از غده ها(توبرکول) آشکارا دیده می شوند. خارهای شعاعی کوتاه، باریک و به رنگهای سفید، کرم تا خاکستری هستند ولی خارهای کانونی (مرکزی) ضخیم بند تر ، تیره تر و در رنگهای خاکستری، قهوه ای تا سرخ قهوه ای دیده می شوند.

گلهای پدیوکاکتوس به رنگهای سفید تا صورتی دارای گلبرگهایی فلسی ظریف و نازکی است به درازای 1 تا 2 سانتیمتری که در رأس کاکتوس نمایان می شوند. میوه انها بسیار کوچک است و هنگام رسیدن بزرگ سبز تیره تا خاکستری مایل به سبز دیده می شوند. این کاکتوسها معمولاً با شرد کمتر، در صخره های خشک نیز نمو می نمایند. ازدیاد آنها از راه قلمه زدن و بذر انجام می گیرد و نیاز به خاک مخلوط زهکشی شده دارند. همچنین در فصل گرما باید از آبیاری مناسب و کافی برخوردار باشند.این کاکتوس آفتابدوست بوده و جایگاه نوردار را میپسندند. بیشتر گونه های آن در برابر سرما و یخزدگی از پایداری پایینی برخوردارند.

P.simpsonii ،  P.pecbiesians ،  P.papyracancthus،  P.bradyi چند گونه شناخته شده از این کاکتوسها هستند.