JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

ربوتیا

کاکتوس ربوتیا  REBUTIA

ریوتیا از کاکتوسهای کروی شکل و زادگاهش آمریکای جنوبی است. روی بدنه این کاکتوس برجستگیهایی نیز یافت می شود. بیشینه بلندی آن به ۱۵ سانتیمتر می رسد و علیرغم پاکوتاهی اش به نسبت خود گیاه، گلهایی بزرگ در رنگهای گوناگون: زرد، سرخ، نارنجی، ارغوانی و سفید آشکار میسازد. فصل گلدهی آن بهار و تابستان بوده و اندکی سایه را نیز می پسندند. در برابر سرما تا ۱/۱ درجه سانتیگراد زیر صفر، پایداری نشان می دهد. ربوتیا نسبت به گرما حساسیت فراوانی داشته و در دمای زیاد خود را جمع کرده و کرکهای آن رنگ کدری به خود می گیرند. هرگاه رطوبت محیط بالا باشد. برای رشد و تولید ربوتیا بهتر می باشد و از همین رو پهنه های شمالی ایران برای تولید و پرورش ربوتیا بسیار مناسبند. باید به یاد داشت که ربوتیاهای پرورهش یافته در پهنه های مرطوب پس از آورده شدن به نقاط خنکی مانند تهران، سر زندگی و شادابی خود را از دست می دهند. این گونه کاکتوس به فراوانی تولید پاجوش نموده و به آسانی نیز از طریق کاشت قلمه و بذر تکثیر می گردند. گردآورندگان و دوستداران این گیاه که مایلند در همه فصلها کاکتوس گلدار داشته باشند. معمولاً شماری از ربوتیاها به رنگهای گوناگون را در کلکسیون خود نگهداری می کنند. در گلخانه های کوچک بهتر است ربوتیا در مکانهای کم نور و مرطوبتر نهاده شوند البته همگی گونه های ربوتیا به فراوانی گل تولید نمی کنند. ربوتیا مینوسکولا (R.minuscula) یکی از گونه هایی است که با داشتش شرایط مناسب و خوب در همگی فصلهای سال، گلهایی به رنگ نارنجی خوشرنگ آشکار می سازد. درباره آبدهی ربوتیا در فصل گرم باید دقت کامل داشت، زیرا زیاد شدن آب سبب پوسیدگی سریع گیاه می گردد. پیکر پوشیده از کرکه R.minuscula، زیبایی زنده ای به آن می دهد. گونه های دیگر ربوتیا نیز در فصل گلدهی بسیار زیبا هستند. ولی از بهترین و زیباترین گونه ربوتیاها میتوان گونه   R.minuscula را نام برد. در گزینش  خاک مناسب برای ربوتیا بهتر است اندازه ماسه بیشتر باشد. گفتنی است که ربو تیاها نسبت به کنه های گیاهی حساس می باشند.

 از جنس ریوتیا، دو رگه های گوناگونی بدست آمده است، گونه های شناخته شده آن در زیر اشاره می شود: R.abiflora,  R.calliantha,  R.chrysacantha,  R.gtomcriseta , R.graciliflora ,  R.grandiflora R.heliosa ,  R.kupperana,  R.krainziana,  R.marsonerir , R. minuscula,  R.senilis R.spinosissima ,  R. violacislora,  R.wessneriana , R.Xanthocarpa.