JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

سالکوربوتیا

کاکتوس سالکوربوتیا SULCOREBUTIA

سالکوربوتیا  به علت شباهت به جنس ربوتیا Sulcorebutta نامیده شد این جنس از کاکتوسها بومی شمال شرق بولیوی بوده و تا ارتفاعات 3000 متر نیز پراکندگی دارد، سالکوربوتیا دارای ساختاری کروی شکل و کوچک بوده و همانگونه که گفته شد، شباهت فراوانی به جنسی ربوتیا دارد. با این تفاوت که تیغها در راستای تنه، حالت پیچیش ویژه ای به خود گرفته و گوناگونی رنگ تیغها در این جنس بیشتر میباشد. بدنۀ آنها در رنگهای سبز، سرخ، و قهوه ای دیده شده است. گلهای کوچک و فیفی شکل که عموماً در میانۀ تابستان از پائین ترین قسمت بدنه شکوفا می شوند و چند روز دوام می آورند. رنگ گلها سرخ، زرد، نارنجی یا بنفش ارغوانی بوده و در روی آرئولهای باریک و طویل پیرامون ساقه پدیدار می شوند. میوه های آن کوچک، کروی، مسطح و یا دارای چند فلس هستند، بذرهای آنها نیز بسیار ریز و سیاه رنگ اند. تکثیر و ازدیاد به روش کشت بذر در بهار انجام می گیرد و چنانچه روی پایه پیوند فرار گیرد، تکثیر آن افزایش می یابد. این گیاه کم و بیش سایه دوست بوده و هرگاه در بیرون از گلخانه نگهداری شوند، بهتر است در محیط سایه روشن قرار گیرند. خاک آن باید دارای نفود فراوان بوده و اندازه کاربرد ماسه نسبت به سایر مواد بیشتر باشد، همچنین به آب کافی و مناسبی از فصل بهار تا پائیز نیازمندند. زمستان آنها باید خاک بوده در این صورت مقاوتشان در برابر یخ زدگی خوب است. خارهای سالکوریوتیا نسبت به ریوتیاها از رشد بیشتر برخوردار بوده و بدنۀ آنها پیچیدگی کامل دارد. رنگ خارها از سفید تا زرد، سرخ و قهوه ای دگرگونی دارد و با درخشندگی ویژه ای همراه اند، نسبت به ربوتیاها کم رشد بوده و برای سرعت و شتاب بخشی به رشد آنها باید از عمل پیوند زدن سود جست. سالکوربوتیاها از کاکتوسهای مورد علاقۀ اروپائیها هستند و گونه های معروف آنها عبارتند از:

  1. alba , S.breviflora ,  S.candiae,  S.crispata,  S. flavissima , S. hoffmanniana , S.kruegeri , Smarkusii,  S.mentosa ,S.muschii , S.polymorpha,  S.steinbachii S.tarabucensis, S.taralensis, S.tiraquensis , S.turiariensis , S.vasqueziana S.wcingertlana.