JO WhatsApp Contact Button

کاکتوس

تلوکاکتوس

  تلوکاکتوس THELOCACTUS

زادگاه تلوکاکتوسی کشور مکزیک است و جایگاه رویش آنها از جنوب آمریکا تا تگزاس و مکزیک گسترده است. نام آن از Nippie Cactus (کاکتوس مخروطی و پستانکی) گرفته شده است. تلوکاکتوس از کاکتوسهای کروی شکل انبوه بشمار می رود. خارها در گونه های مختلف آن بسیار فشرده، تزدیک به هم و انبوه می باشند بلندی آنها ۲۵ سانتیمتر و قطر آنها به ۲۰ سانتیمتر می رسد. بر روی پیکر آنها نزدیک به ۲۰ شیار دیده می شود و رنگ بدنه از سبز تا خاکستری مایل به سبز است. گاهی در سالهای نخست رشد، شاخه های جانبی پدید می آورد که ۹ تا ۱۰ سانتیمتر قطر دارند. این شاخه ها رشد سریعی ندارد ولی خیلی زود به شرایط محیطی سازگار می شوند. خارهای گونه های مختلف آن به رنگهای گوناگون سفید، زرد، سرخ تا سیاه دگرگونی دارد. شکل خارها نیز با نمودهایی از منحنی یا حتی مسطح هم دیده می شود شمار خارهای شعاعی ۲۵ ولی خارهای کانونی (مرکزی) ۱ تا ۴ عدد می باشند. درازای خارهای شعاعی به ۳ سانتیمتر می رسد ولی خارهای کانونی کم و بیش نیرومند هستند. گلها شکلی پهن داشته و در بخش بالایی گیاه آن هم در فصل تابستان به رنگهای سرخ و بنفشی آشکار می شوند. میوه ها کروی به شکل تخم مرغ و قطر ۱ سانتیمتر که هنگام رسیدن به رنگ تیره و گامی سیاه در می آیند و در بخش میانی دارای فرورفتگی هستند. روش تکثیر تلوکاکتوس با کاشت بذر و در فصل بهار انجام می گیرد. برای فراهم آمدن خاک مناسب سفارش میشود اندازه ماسه را در خاک تسبت به دیگر کاکتوسها افزایش داده شود. این کاکتوسها به خاکی غنی، سبک و زهکشی شده که آب به آسانی از آن عبور کند (به ویژه در شرایط گرم) نیازمندند و در زمستان همانند بیشتر کاکتوسها خاک مطلوب آنها خاکی خشک می باشد. به دمایی نزدیک به نقطۀ انجماد پایداری نشان می دهند. شماری از گونه های نامی و شناخته شده تلوکاکوس در زیر آمده است:

 T.bicolor, T. savidispinus,   T.helerochromus , T.hexaedrophorus ,T.leucacanthus ,

T. nidulans,   T.wangerianus