JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آناناس زینتی

آناناس زینتی

نام علمی: ananas comosus

خانواده: bromeliaceae

تکثیر: از طریق پاجوش و برداشت قلمه از زائده های گل و میوه

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، اقلیم گرم و مرطوب، خاک تورب و خاک سبک و مرطوب