JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آیلواسترا

آیلواسترا

نام علمی:aylostera deminuata

خانواده:cactaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در دمای 23 درجه سانتی گراد و در شرایط میست و از طریق پاجوش

شرایط مناسب: آفتابی و نیمه سایه، در روز هوای گرم و در شب هوای خنک، بستر سبک با زهکشی بالا