JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارکیده بطری شوی

ارکیده بطری شوی

نام علمی: dendrobium smilliae

خانواده: orchidaceae

تکثیر: از طریق جدا کردن شبه پیازها

شرایط مناسب: سایه و سایه روشن، رطوبت متوسط بین 75 تا 85% اقلیم گرم و خاک ترکیبی از کوکوپیت و برگ کاج و مقداری زغال