JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

ارکیده دندروبیوم

ارکیده دندروبیوم

نام علمی:dendrobium trigonpsis

خانواده: orchidaceae

تکثیر: از طریق جدا کردن شبه پیازها (حداقل چهار شبه پیاز برای گیاه مادر باقی بماند)

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه، گرم و مرطوب، کوکوپیت، پوست درخت کاج، خزه اسفاگنوم، زغال چوب