JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

استبرق

استبرق

نام علمی:aselepias tuberose L

خانواده: asclepiadaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در بهار و تقسیم بوته

شرایط مناسب:  سایه و نیمه سایه، خاک سبک و زهکش دار، اقلیم معتدل