JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

شمشاد اناری

شمشاد اناری

نام علمی: Buxus microphylla

خانواده: Buxaceae

تکثیر: از طریق قلمه سبز در بهار و پیوند بر روی مورد

شرایط مناسب: آفتابی یا سایه روشن، خاک های غنی و هوموس دار