JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کالادیوم

کالادیوم

نام علمی: Caladium bicolor

خانواده: Araceae

تکثیر: از طریق تقسیم ریشه‌های غده‌ای در بهار

شرایط مناسب: سایه، خاک معمولی گلدان، اقلیم گرم و مرطوب