JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کراسولا درختی

کراسولا درختی

نام علمی: Crassula arborescens

خانواده: Crassulaceae

تکثیر: از طریق کاشت قلمه در بستر ماسه‌ای

شرایط مناسب: سایه و نیمه سایه گلخانه‌های گرم و مرطوب و خاک غنی