JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نخود معطر

نخود معطر

نام علمی: Lathyrus odoratus

خانواده: Leguminose

تکثیر: از طریق کاشت بذر در شرایط گلخانه و کاشت مستقیم در زمین در اردیبهشت ماه

شرایط مناسب: آفتابی، خاک مخلوط باغچه‌ای، اقلیم معتدل