JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

نی هندی

نی هندی

نام علمی: Arundo davax

خانواده: Poaceae

تکثیر: از طریق تقسیم بوته و ریزم های زمینی

شرایط مناسب: آفتاب و نیمه سایه، اقلیم گرم و مرطوب و خاک‌های مرطوب و باتلاقی