JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آنتریوم

آنتریوم (Anthurium)

آنتوریوم گیاهی گرمسیری  گلدار می باشد، که از قدیم بسیار مورد توجه مردم بوده است. نام آنتوریوم از کلمات " آنتوس" به معنای گل و "اورا" به معنای دم گرفته شده است و به برگچه های گوشتی و مستقیم گیاه در انتهای ساقه طولانی آن اشاره می نماید. گل زیبای گیاه آنتریوم قرمز رنگ بوده و در تمام جهان به عنوان یک گل زینتی شناخته شده می باشد.

اجداد این گل جزو گیاهان گوشت خوار Anthurium Warocqueanum  هستند نمونه هایی از این گیاه که برگ های بسیار بزرگ و سبز رنگ چرمی دارند، جزو گل های و هم انگیز و سمی می باشند.

خوردن گل آنتوریوم مناطق گرمسیری  Anthurium faustomirandale)) می تواند سبب احساس سوزش در دهان و سپس تورم و تاول زدن آن، گرفتن صدا و اختلال در بلع غذا شود.