JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

دیفن باخیا

دیفن باخیا Dieffenbachia spp))

دیفن باخیا گیاهی است که شاید بسیاری از مردم تجربه نگهداری آن را در منزل خود دارند. شیره گیاه دیفن باخیا حاوی ماده ی سمی می باشد که در دهان و زبان، باعث ایجاد سوزش و درد شدید شده و مخاط دهان را تورم می نماید. البته خود این ماده سمی کشنده نیست، ولیکن این سم می تواند چنان بافت های دهان را متورم سازد، که راه نفس کشیدن را ببندد و باعث خفگی گردد. همچنین فرد آسیب دیده تا مدتها نمی تواند درست صحبت کند و در نهایت ممکن است منجر به مرگ او نیز بشود.