JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

کالادیوم

کالادیوم(Caladium picturatum)

کالادیوم یکی دیگر از انواع گیاهان آپارتمانی میباشد. این گاه در تمام قسمت های خود، شیره ای دارد که باعث خارش و سوزش لب و دهان می شود. در بعضی از موارد، مسمومیت با درد شدید معده نیز همراه است، بدین علت که مواد سمی موجود در این گیاه به دستگاه گوارش آسیب می رساند . همانطور که می دانید تمام مواد گوارشی به کبد می رسند و یک کبد سالم قادر است مواد سمی را دفع یا خنثی کند اما سموم این گیاه قادرند به بافت های کبد نیز آسیب برساند.