JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل ادریسی یا هورتانسیا

گل ادریسی یا هورتانسیا(Hydrangea macrophylla)

گل ادریسی سمی می باشد، به طوری که خارش پوست، تهوع، ضعف و تعرق شدید برخی از نشانه های مسمومیت ناشی از این گل است. برخی گزارش ها حاکی از این است که برخی بیماران مسموم شده با گل ادریسی به کما رفته اند، همچنین تشنج و نقص در سیستم خون رسانی بدن هم در بعضی از بیماران دیده شده است. این گیاه، حاوی موادی است که در داخل بدن از خود سیانیر ترشح می کنند.