JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل نرگس

گل نرگس (Narcissus)

 این گل زیبای زرد و سفیدرنگ، که رویش آن نوید آمدن بهار را می دهد، اگر به مقدار زیاد خورده شود، جزو سمی ترین گیاهان جهان است.

برخی مردم پیاز گل نرگس را با پیازهای خوراکی اشتباه می گیرند، خوردن پیاز گل نرگس زرد سبب تهوع، دل پیچه و اسهال می شود. با دیدن این علائم حتماً به پزشک مراجعه کنید.