JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

گل یخ

گل یخ(Chumonanthus praecox)

گل یخ متعلق به خانواده calycanthaceae می باشد و همان گونه که از نام آن پیداست، یکی از گل های زمستانی است که در فصل سرد شکوفه می دهد و در قلب یخ  گرمی می افریند.گل های گرچه در زیبایی فرم و تنوع رنگ با گل های فصول  دیگر قابل مقایسه نیستند، ولی معمولا رایحه مطبوع آنها فضای اطراف را عطرآگین به طوری که جبران آن کمبود را می نماید.

اصل این گیاه -متعلق به چین می باشد و شامل درختچه های همیشه سبز با برگ های ریز می باشند. از چهار گونه موجود این گیاه تنها گونه C. praecox به طور عمده کشت می شود. C. praecox درختچه برگ ریز (سیاه ریشه) است و شاخه های متعددی دارد که از پای گیاه می رویند  برگ های آن نیزه ای شکل می باشند و گل های فنجان مانند آن به طور تنها و یا جفت در محل اتصال برگ به ساقه ظاهر می شوند. رنگ گلبرگ های خارجی که بلدتر هستند، زرد رنگ و گلبرگ های کوتاه تر داخلی، بنفش رنگ می باشند. بلندی این گیاه به سه متر و گسترش آن به ۳-5/2 متر می رسد. فصل گل دهی از اواسط آذرماه شروع شده و تا آخر اسفند ماه به طول می انجامد.