JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آرونیا

آرونیا

نام علمی:aronia arbutifolia

خانواده: rosaceae

تکثیر: از طریق قلمه نیمه خشبی، تقسیم بوته، کاشت بذر در گلدان و گلخانه

شرایط مناسب: آفتابی و نیمه سایه، خاکی مرطوب ولی زهکش دار، اقلیم معتدل و سرد