JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آزارینا

آزارینا

نام علمی:asarina erubescens

خانواده: scrophulariaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در فصل بهار

شرایط مناسب: مکان آفتابی، هر نوع خاک که دارای زهکشی خوب باشد. حداقل دمای مرد تحمل آن 5 درجه سانتی گراد است.