JO WhatsApp Contact Button

گیاهان گوشت خوار

گل انگشتانه(Digitalis purpurea)

گل انگشتانه(Digitalis purpurea)

برگ ها، دانه ها و حتی گل های این گیاه زیبا بسیار سمی می باشند. از گل انگشتانه برای تولید برخی داروهای قلبی استفاده می شود، از این رو خوردن هر بخش از این گیاه می تواند سبب بروز بیماری های قلبی شود.

سم موجود در این گیاه باعث نامرتب شدن ضربان قلب، سوء هاضمه و سرگیجه می شود. نشانه های اولیه حالت تهوع، استفراغ، بی اشتهایی، درد شکم و روده، هزیان گویی و سردرد شدید است.

برگ های قسمت بالای ساقه خطرناک تر از دیگر قسمت های گل می باشند، به طوری که خوردن یک قطعه کوچک از آن می تواند سبب مرگ شود.