JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال مثمر

خرید نهال زیتون : نهال زیتون

خرید نهال زیتون و نهال زیتون (Оlea europea L)

نهال زیتون پایه رویشی

خرید نهال زیتون و نهال زیتون.این گیاه از تیره زیتون (Oleaceae) بوده و بومی آسیای صغیر، سوریه و لبنان می باشد. برای اولین بار کشت و کار زیتون در اطراف دریای مدیترانه آغاز گردیده است و قدمت تاریخی آن به قبل از میلاد مسیح و به دوران زندگی حضرت نوح می رسد. ارقامی از زیتون که میوه های درشت دارند، وزن میوه ۱۲- ۹ گرم و در ارقامی که از آنها روغن تهیه می شود، ۳۰-۲۵ درصد از وزن میوه را روغن تشکیل می دهد.

خرید نهال زیتون.برخی از ارقام زیتون برای تهیه روغن و برخی دیگر برای تازه خوری مناسب است. معمولا از میوه های درشت تر برای تهیه کنسرو و تازه خوری و از میوه های ریز برای روغن گیری استفاده به عمل می آید. درخت زیتون مقاوم به شرایط خشک، نیمه مقاوم به شوری بوده و ریشه های عمیقی دارد. شاخه های ساده که فقط حاوی جوانه های رویشی می باشند، رشد عمودی و شاخه های بارور آن با زاویه باز رشد می کنند و حالت خمیده به خود می گیرند. جوانه های بارور زیتون در جانب شاخه های یک ساله قرار می گیرند و زمان تمایز گل در پاییز و در ضمن نسبت به مناطق مختلف رشد، اواخر زمستان تا اوایل بهار می باشد. زمان گلدهی زیتون، اواسط بهار بوده و ۳-۲ هفته به طول می انجامد.

برگ های زیتون به شکل بیضی و در هر گره دو به دو مقابل هم قرار می گیرند، و عمر برگ ها در روی درخت به ۱۵-14 ماه می رسد. طرز قرار گرفتن برگ ها در طول شاخه به صورت متقابل متناوب (Decussate) می باشد. یعنی برگها و جوانه های متقابل در طول ساقه به طور متناوب می باشد. گل ها حاوی 4 کاسبرگ، 4 گبرگ به رنگ زرد روشن، حاوی ۲ پرچم و مادگی دو برچه ای می باشد.گاهی اوقات گل ها فاقد اندام مادگی بوده و علت آن احتمال دارد ناشی از تغذیه ناقص و عدم تعادل هورمونی باشد. گرده افشانی در زیتون توسط باد انجام می گیرد.

درخت زیتون در 6-5 سالگی شروع به محصول دهی می کند. میوه زیتون از نوع میوه های هسته دار بشمار می آید. گلها روی گل آذین خوشه ای ظاهر می شوند. ریزش گل در ارقام نهال زیتون گاهی اوقات به ۸۰ درصد می رسد که ناشی از عدم جوانه زدن دانه های گرده، عدم تشکیل دانه گرده، سقط جنین در مادگی و ناسازگاری می باشد. ریزش میوه نیز در درختان زیتون معمول می باشد. در حدود ۵۰ الی ۵۵ درصد از ریزش میوه ها از عدم تلقیح کافی ناشی می گردد. کمبود مواد غذایی و بویژه ازت از علل دیگر ریزش میوه ها می باشد.

در ضمن کمبود رطوبت در خاک موجب ریزش ۱۵- ۱۰ درصد از میوه ها می گردد. زیتون درخت سال آور بوده و ارقامی از زیتون که سال آوری شدید نشان می دهند، رقم های وحشی زیتون می باشند. کوددهی و هرس منظم، مبارزه با آفات و امراض و عملیات زراعی منظم همچون تنک کردن میوه اضافی از سال آوری زیتون می کاهد. درخت زیتون طالب آب و هوای با زمستان ملایم و تابستان های گرم و فصل رشد طولانی می باشد. گرمای بیش از 40 درجه سانتی گراد به زیتون آسیب نمی رساند و در زمستان سرمای ۷- درجه سانتی گراد را تحمل می کند. جوانه های بارور زیتون نیاز به سرما دارند و در مناطقی که میانگین دما کمتر از ۱۰ درجه سانتی گراد باشد، نیاز سرمایی زیتون برطرف می شود اما جوانه های رویشی نیاز سرمایی ندارند. زیتون به شرایط خشک نیز مقاوم است و در مناطقی که میانگین بارندگی آن بیشتر از ۳۰۰ میلیمتر در سال باشد، این گیاه به صورت دیم کاشته می شود اما باید فاصله کشت بیشتر باشد. بارندگی های اوایل پاییز از لحاظ تولید میوه برای زیتون اهمیت زیادی دارد.

زیتون در هر نوع خاک قادر به رشد بوده اما در خاک های لومی شنی رشد مطلوبی دارد و خاک های عمیق برای این گیاه مناسب است و مقاوم به خاک های قلیایی می باشد. چنانکه ذکر گردید زیتون گیاه نیمه مقاوم به شوری خاک بوده و در حدود 3 گرم در لیتر نمک را تحمل می کند. برای ازدیاد زیتون می توان از خوابانیدن شاخه، پیوند زدن و تهیه قلمه استفاده نمود. برای پیوند زدن نیاز به نهال های بذری به عنوان پایه می باشد . برای این منظور نوک هسته های زیتون توسط چکش شکسته می شود تا آب و اکسیژن به راحتی داخل بذر شود. هسته ها در اواخر بهار در هوای آزاد کاشته می شوند و در شرایط گلخانه، بذرها جوانه می زنند و در بهار سال آتی نهال های بذری به خزانه انتقال داده می شوند.

نهال، مای بذری در بهار سال سوم که به اندازه کافی رشد کرده باشند، پیوندک مورد نظر به روش لوله ای یا شکمی روی دانهال ها پیوند زده می شود. روش معمول ازدیاد زیتون از طریق قلمه های خشبی و یا نیمه خشبی می باشد. برای این منظور قلمه هایی به قطر ۳-۲ سانتی متر و طول ۳۵-۳۰ سانتی متر از شاخه های هرس شده زیتون تهیه و به طور مستقیم در محل اصلی کاشته می شوند. در روش دیگر قلمه های نیمه خشبی که از شاخه های یک ساله که حاوی ۳-۲ عدد برگ و طول آنها ۱۵-۱۰ سانتی متر باشد، تهیه نموده و قبل از کشت قسمت پایین قلمه ها داخل محلول هورمون IBA به غلظت ۳۵۰۰-۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر به مدت چند ثانیه فرو برده شده و سپس در بسترهای گلخانه کاشته می شوند. در ریشه دار کردن قلمه های زیتون از سیستم مه ازدیادی ( Mist propagation)  استفاده می شود. برای این منظور لوله ای از بالای بستر کشت که فاصله آن در حدود یک متر می باشد در طول بستر عبور داده می شود. این لوله در فواصل معین ( 30 - ۲۵ سانتی متر) حاوی آب پخش کن (Nozzle)  بوده و در صورت امکان از دستگاه مه پاش نوبتی (Intermittent mist) که دارای برگ مصنوعی (Electronic leaf) می باشد، استفاده به عمل می آید.

برگ مصنوعی حاوی دو الکترود کربنی در مدار بوده و با تر و خشک شدن، جریان متناوب برق، آب را با فشار توسط پمپ به لوله مه پاش ارسال می کند. وجود مه در روی بستر کشت موجب افزایش رطوبن نسبی و کاهش اختلاف پتانسیل اسمزی برگ و محیط اطراف آن گردیده و در ضمن برگ های روی قلمه  که منبع مواد تحریک کننده ریشه و اکسین می باشند ، با طراوت و شاداب باقی می مانند.

در روز های گرم تابستان برای خنک کردن گلخانه از دستگاه پوشال و پنکه (Pad and fan) استفاده می شود. جذب رطوبت و اکسین موجب رشد سلول های پارانشیمی و کورتکس قلمه ها گردیده و در نتیجه سبب شکستن حلقه اسکلرانشیمی در قلمه های زیتون می گردد. دمای محیط گلخانه را در عرض روز به ۲۷-۲۱ درجه سانتی گراد و در عرض شب به 15 درجه سانتی گراد تنظیم می کنند.

قلمه های بر گدار زیتون در اوایل پاییز و یا اواخر زمستان تهیه می شوند. شکل جامی برای درختان زیتون مناسب بوده و بعد از شروع باروری برای حفظ شکل درخت و نفوذ نور کافی به داخل تاج درخت، برخی از شاخسار های اضافه هرس می شوند. در شرایط مناسب از یک هکتار زمین می توان در حدود 30 تن محصول برداشت نمود. از مناطق مهم پرورش زیتون در کشورمان می توان به مناطق شمالی از جمله رودبار و منجیل اشاره نمود.

خرید نهال زیتون پایه رویشی

خرید نهال زیتون روغنی محلی و نهال زیتون روغنی محلی|نهال زیتون پایه رویشی|فروش نهال زیتون

 

نهال زیتون روغنی محلی و خرید نهال زیتون روغنی محلی انواع نهال زیتون حدود 60 درصد از درختان رودبار شامل این رقم است. درختی پر شاخ و بگ با تاج  گسترده که رنگ پوست ساقه، شاخه و برگ های آن تیره تر از سایر ارقام است. میوه ها بیضوی شکل و در انتها نوک برجسته دارد. وزن متوسط میوه 5 گرم و نسبت گوشت به هسته 5 به 1 است. این رقم مناسب ترین رقم جهت روغن کشی است. بهترین رقم گرده دهنده سازگار از میان ارقام بلیدی، ناری، شنگه، فیشمی، زرد، مانزانیلا و کالاماتا ، رثم ماری است. روغنی محلی نسبت به بیماری ورتیسیلیوم و آفت شپشک سیاه حساس است.

 

خرید نهال زیتون روغنی محلی : 3816  

قیمت نهال زیتون روغنی محلی کیسه ای قیمت نهال زیتون روغنی محلی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون روغنی محلی پایه رویشی قیمت نهال زیتون روغنی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

فروش نهال زیتون.بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

خرید نهال زیتون زرد و نهال زیتون زرد|خرید نهال زیتون|قیمت نهال زیتون

فروش نهال زیتون پایه رویشی

نهال زیتون زرد و خرید نهال زیتون زرد نهال زیتون پیوندی اندازه درخت آن متوسط تا گوتاه و از این نظر برای کشت متراکم مناسب است. شکل تاج درخت گرد و میوه های آن بهطور متوسط 4-5 گرم وزن دارد ونسبت گوشت به هسته5/5 به 1 استت. میوه آن به صورت رسیده به منظور کنسروسازی، در اواخر شهریور ماه؛ اما برای روغن کشی، میوه رسیده سیاه آن در اواخر آذرماه برداشت میشود. این رقم نیز به بیماری ورتیسیلیوم و آفت شپشک سیاه حساس است.

 

خرید نهال زیتون زرد  : 3817  

قیمت نهال زیتون زرد  کیسه ای قیمت نهال زیتون زرد  گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون زرد پایه رویشی قیمت نهال زیتون زرد  گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

قیمت نهال زیتون.بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

خرید نهال زیتون فیشمی و نهال زیتون فیشمی

 انواع نهال زیتون پایه رویشی 

نهال زیتون فیشمی و خرید نهال زیتون فیشمی نهال زیتون اصلاح شده درختی پر رشد و قئی دارد. وزن متوسط میوه آن 4-6 گرم و هسته آن نیز 8/0 گرم وزن دارد. میوه دوکی شکل و متقارن و گوشت میوه ان سفت است. میوه مرغوبی دارد که در کنسرو سازی مصرف میشود.

 

خرید نهال زیتون فیشمی  : 3818  

قیمت نهال زیتون فیشمی  کیسه ای قیمت نهال زیتون فیشمی  گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون فیشمی پایه رویشی قیمت نهال زیتون فیشمی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

خرید نهال زیتون شنگه و نهال زیتون شنگه

قیمت نهال زیتون پایه رویشی

نهال زیتون شنگه و خرید نهال زیتون شنگه نهال زیتون زودبازده درختی پر رشد و قوی با حجم بزرگ دارد. میوه آن بیضوی شکل و تقریبا شبیه رقم ماری است. این رقم هم پر محصول است و هم میوه های آن به مصرف کنسروسازی میرسد. هرچند درصد روغن آن نیز زیاد و به 22 درصد میرسد.

 

خرید نهال زیتون شنگه  : 3819  

قیمت نهال زیتون شنگه  کیسه ای قیمت نهال زیتون شنگه گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون شنگه پایه رویشی قیمت نهال زیتون شنگه گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

خرید نهال زیتون ماری و نهال زیتون ماری

 

نهال زیتون ماری و خرید نهال زیتون ماری بهترین نهال زیتون شاخه های به نسبت افراشته و قائمی دارد و به همین دلیل میتوانید از آن در کشت متراکم استفاده کنید. میوه آن کشیده تر و باریک تر از سایر ارقام است وبیشترین وزن میوه آن به 3 گرم میرسد. نسبت گوشت به هسته آن 5/3 به 1 است. گرچه میوه های کوچک و نامرغوبی تولید میکند ولی به علت زودرسی و آسانی تبدیل طرفداران خوبی دارد. رقمی است که به شدت خاصیت سال آوری دارد. میوه آن مناسب کنسرو سازی است. این رقم در مناطق مرطوب به بیماری لکه طاووسی خیلی حساس است.

 

خرید نهال زیتون ماری  : 3820  

قیمت نهال زیتون ماری  کیسه ای قیمت نهال زیتون ماری گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون ماری پایه رویشی قیمت نهال زیتون ماری گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

خرید نهال زیتون دزفولی و نهال زیتون دزفولی

 

نهال زیتون دزفولی و خرید نهال زیتون دزفولی قیمت نهال زیتون احتمالا بومی ایران و از ایستگاه دزفول به ایستگاه تحقیقاتی زیتون در رودبار گیلان انتقال یافته است. از جمله زیتون های کنسروی است که میوه آن به مصرف تهیه کنسرو سیاه کشمشی می رسد. میوه ای بسیار دراز و کشیده دارد که درصد روغن آن در حدود 18- 20 درصد و وزن میوه اش 4- 10 گرم است.

 

خرید نهال زیتون دزفولی  : 3821  

قیمت نهال زیتون دزفولی  کیسه ای قیمت نهال زیتون دزفولی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون دزفولی پایه رویشی قیمت نهال زیتون دزفولی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

خرید نهال زیتون اسپانیایی آربکین و نهال زیتون اسپانیایی آربکین (arbequina)

 

نهال زیتون اسپانیایی آربکین و خرید نهال زیتون اسپانیایی آربکین فروش نهال زیتون درختی مقاوم نسبت به سرما و شوری است. با رشد متسز و پاکوتاه که میوه های ریزی دارد. میزا روغن آن 17-20 درصد است. رقم بسیار پر محصول است که این میزان محصول در مناطق خشک کاهش می یابد. قدرت نامیه یبالای بذرها و زود به بار نشستن آن باعث شده است تا از این رقم در تهیه پایه برای بسیاری از ارقام زیتون استفاده شود.

از ارقام دیگر اسپانیایی میتوان پیکوال (picual)، مانزانیلا (manzanilla) و آبلونگا (Oblonga) را نام برد.

 

خرید نهال زیتون اسپانیایی آربیکن  : 3822  

قیمت نهال زیتون اسپانیایی آربیکن  کیسه ای قیمت نهال زیتون اسپانیایی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون اسپانیایی پایه رویشی قیمت نهال زیتون اسپانیایی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

خرید نهال زیتون رم ایتالیایی آسکولانا و نهال زیتون آسکولانا (ascoland)

 

نهال زیتون آسکولانا و خرید نهال زیتون آسکولانا خرید نهال زیتون درختی به صورت انبوه است با قدرت رشد زیاد و به شکل آویخته که از ارقام معروف ایتالیا به شمار میرود. واریته ای است که بیشتر برای تهیه زیتون سبز کاشته میشود. وزن میوه آن حدود 10 گرم و عملکرد روغن آن 13 درصد است. در مقابل سرما، بیماری چشم طاووسی زیتون و سل زیتون مقاوم است. رقم پر محصولی است که اگر شرایط خاک و نگهداری آن مناسب باشد هر سال به طور منظم محصول می دهد. از ارقام دیگر ایتالیایی میتوان به کارولا (carolea)، لچینو (leccino) و کوراتینا (coratina) اشاره کرد.

 

خرید نهال زیتون ایتالیایی آسکولانا  : 3823  

قیمت نهال زیتون ایتالیایی کیسه ای قیمت نهال زیتون ایتالیایی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون ایتالیایی پایه رویشی قیمت نهال زیتون ایتالیایی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

خرید نهال زیتون فرانسوی پیکولین و نهال زیتون فرانسوی پیکولین (picholine)

نهالستان زیتون

نهال زیتون فرانسوی پیکولین و خرید نهال زیتون فرانسوی پیکولین نیاز آبی درخت زیتون تولید نهال زیتون یکی از ارقام معروف فرانسوی پیکولین است. از انواع زیتون سبز به شمار میرود. درختی با قدرت متوسط، گرد و گسترده دارد. درختان پیوند شده آن در مقابل سرما بخصوص در نقاط سرماخیز مانند دره ها و نقاط پست حساس اند. اما درختان حاصل از پاجوش آن مقاومت بیشتری نشان میدهند. این رقم زود به بار مینشیند. حساسیت آن در مقابل بیماری چشم طاووسی زیتون کم، در برابر آفت مگس زیتون متوسط و در برابر تریپس بسیار ضعیف است. وزن میوه آن حدود 3 گرم و معیار روغن آن 18 درصداست. شکل میوه محدب و از یک طرف کشیده و گوشت میوه آن محکم و لطیف است. از دیگر ارقام فرانسوی میتوان به گروسانی (grossanne) ، لوکوس (luques) و لینو (lino) را نام برد.

 

خرید نهال زیتون فرانسوی پیکولین  : 3824  

قیمت نهال زیتون فرانسوی کیسه ای قیمت نهال زیتون فرانسوی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون فرانسوی پایه رویشی قیمت نهال زیتون فرانسوی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

نهالستان زیتون پیوندی

خرید نهال زیتون آمریکایی میشن و نهال زیتون میشن (mission)

 

نهال زیتون میشن و خرید نهال زیتون میشن نیاز آبی نهال زیتون منشا این رقم آمریکاست که 50 درصد تولید زیتون کنسروی آن کشور را تشکیل میدهد. رقمی مقاوم به سرما و سه منظوره است؛ یعنی برای استخراج روغن، تهیه کنسرو سبز و تهیه کنسرو سیاه از آن استفادهمیشود. واریته پر محصولی است. عادت رشد ایستاده درخت آن را برای برداشت ماشینی مناسب ساخته است. مقدار روغن آن حدود 22-25 درصد و وزن میوه آن 3-4 گرم است.

 

خرید نهال زیتون آمریکایی میشن  : 3825  

قیمت نهال زیتون آمریکایی کیسه ای قیمت نهال زیتون آمریکایی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون آمریکایی پایه رویشی قیمت نهال زیتون آمریکایی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

ن

هالستان زیتون موسسه تحقیقات و اصلاح بذرونهال

خرید نهال زیتون سوری و نهال زیتون سوری (souri)

 

نهال زیتون سوری و خرید نهال زیتون سوری عمر درخت زیتون منشا و مبدا اصلی آن به احتمال قوی سوریه است. این واریته در لبنان برای هر دو منظور روغنی و کنسروی کاشته میشود. وزن میوه ان 5/3 گرم و مقدار روغن میوه 20-22 درصد است. هکه ارقام سوریه خودگشن اند. با کشت آبی در سال دوم یا سوم به بار مینشیند. در مقابل خشکی مقاومت زیاد دارد اما در برابر لکه طاووسی، مگس زیتون، پژمردگی ورتیسیلیومی و گره زیتون مقاومت کم و در برابر سرما و شوری خاک مقاومت متوسطی دارد.

 

خرید نهال زیتون سوری  : 3826  

قیمت نهال زیتون سوری  کیسه ای قیمت نهال زیتون سوری گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون سوری پایه رویشی قیمت نهال زیتون سوری گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

نهالستان زیتون جهاد کشاورزی

خرید نهال زیتون بلادی و نهال زیتون بلادی (beladi)

 

نهال زیتون بلادی و خرید نهال زیتون بلادی آفات و بیماریهای زیتون رقمی دو منظوره است که قدمت زیادی دارد. 90 درصد درختان بارور فلسطین از این رقم اند. رقمی مقاوم و سازگار است. روغن آن معطر و میوه اش ابلیت حمل و نقل خوبی دارد. در برابر سرما و خشکی ماومت زیادی دارد ولی در برابر لکه طاووسی، شوری خاک و مگس زیتون مقاومت کمی دارد.

 

خرید نهال زیتون بلادی  : 3827  

قیمت نهال زیتون بلادی  کیسه ای قیمت نهال زیتون بلادی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون بلادی پایه رویشی قیمت نهال زیتون بلادی گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

مرکز اصلاح نهال زیتون

خرید نهال زیتون آمیگدالیفونیا و نهال زیتون آمیگدالیفونیا (amigdalifolia)

 

نهال زیتون آمیگدالیفونیا و خرید نهال زیتون آمیگدالیفونیا کوددهی و تغذیه درخت زیتون منشا آن کشور یونان است. وزن متوسط میوه آن 3-4 گرم و روغن میوه 22-24 درصد است. میوه های بزرگ و مرغوب کشیده ای دارد. رقم دو منظوره ای است که برای کنسرو سیاه و روغن از آن استفاده میشود. گوشت نرمی دارد که قابلیت نگهداری قابل توجهی ندارد. درخت آن پا کوتاه است.

 

خرید نهال زیتون آمیگدالیفونیا  : 3828  

قیمت نهال زیتون آمیگدالیفونیا  کیسه ای قیمت نهال زیتون آمیگدا گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون آمیگدالیفونیا پایه رویشی قیمت نهال زیتون آمیگدا گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

خرید نهال زیتون آیوالیک ترکیه و نهال زیتون آیوالیک ترکیه

 

نهال زیتون آیوالیک ترکیه و خرید نهال زیتون آیوالیک ترکیه هرس درخت زیتون محصولی است که به علت کیفیت عالی روغن آن عملکرد زیاد، در ترکیه بیشتر از ارقام دیگر کاشتهمیشود. واریته خودباور است که محصول فراوان و منظم همه ساله دارد.

از ارقام دیگر زیتون های ترکیه رقم کاکر که رقمی روغنی است و ازمیر که رقم کنسروی است قابل ذکرند.

 

خرید نهال زیتون آیوالیک ترکیه  : 3829  

قیمت نهال زیتون آیوالیک ترکیه کیسه ای قیمت نهال زیتون آیوالیک ترکیه گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون آیوالیک ترکیه پایه رویشی قیمت نهال زیتون آیوالیک گلدانی/نایلکس  (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

 

خرید نهال زیتون مانزانیلا و نهال زیتون مانزانیلا (manzanilla)

 

نهال زیتون مانزانیلا و خرید نهال زیتون مانزانیلا خرید انواع نهال زیتون منشا آن اسپانیاست و مصرف کنسروی دارد. میوه آن متوسط و در اسپانیا به عنوان سیب کوچک معروف است. مقدار روغن آن 15-16 درصد است. مقاومت آن به سرما متوسط و به لکه طاووسی و مگس زیتون کم است.

 

خرید نهال زیتون مانزانیلا  : 3830  

قیمت نهال زیتون مانزانیلا کیسه ای قیمت نهال زیتون مانزانیلا گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون مانزانیلا پایه رویشی قیمت نهال زیتون مانزانیلا گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

خرید نهال زیتون سویلانا و نهال زیتون سویلانا (sevillana)

 

نهال زیتون سویلانا و خرید نهال زیتون سویلانا فروش انواع نهال زیتون این رقم گوردال، اسپانول، کوئین، ملکه اسپانیا، سویلانو نامیده میشود و رقمی کنسروی است. مقاومت آن به سرما و لکه طاووسی زیاد و به خشکی کم، به مگس زیتون متوسط و به ورتیسیلیوم حساس است.

 

 

خرید نهال زیتون سویلانا  : 3831  

قیمت نهال زیتون سویلانا کیسه ای قیمت نهال زیتون سویلانا گلدانی/نایلکس (نهال زیتون)

قیمت نهال زیتون سویلانا پایه رویشی قیمت نهال زیتون سویلانا گلدانی/نایلکس (نهال زیتون پایه رویشی)

بازدیدکننده گرامی با سپاس و تشکر از حسن انتخاب جنابعالی لطفا جهت دریافت لیست قیمت انواع نهال زیتون و یا بمنظور اطلاع از نحوه ی فروش نهال زیتون،شرایط اخذ تسهیلات خرید نهال زیتون با واحد فروش سازمان تماس حاصل فرمایید

09120460327 کارشناس فروش نهالستان ( واحد تهران و حومه )

09120398416 کارشناس فروش نهالستان ( واحد شهرستان )

09121263524 کارشناس فروش عمده نهال ( واحد صادرات )

02166462408 دفتر مرکزی نهالستان تهران

02634562290 دفتر مرکزی نهالستان کرج

نهال زیتون

خرید نهال زیتون

نهال زیتون سیاه

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون دیم

نهال زیتون کرونایکی

نهال زیتون تلخ

نهال زیتون درشت

نهال زیتون مانزالینا

نهال زیتون کنسروالیا

بهترین نهال زیتون در ایران

نهال زیتون گلدانی

 

 

هسته زیتون-ارقام زیتون -ارقام تجاری زیتون -فروش نهال زیتون -خرید نهال زیتون -انواع نهال زیتون -بهترین رقم زیتون -فروش بذر زیتون -خرید بذر زیتون -بهترین نوع نهال زیتون -قیمت نهال زیتون -پرورش زیتون -تکثیر درخت زیتون -نهال زیتون پاکوتاه-انواع زیتون پا کوتاه-خرید نهال زیتون پاکوتاه-فروش نهال زیتون پاکوتاه-ارقام زیتون پاکوتاه-اسم انواع سماق-انواع سماق-لیست قیمت انواع نهال سماق-فروش نهال اصلاح شده زیتون -خرید نهال اصلاح شده زیتون -فروش نهال زیتون در تهران-فروش نهال زیتون در کرج-فروش نهال اصلاح شده زیتون در تهران-فروش نهال اصلاح شده زیتون در کرج-ارقام نهال زیتون -فروش نهال زیتون از مرکز تحقیقات کرج-میزان محصول درخت زیتون -بهترین نوع زیتون -درخت زیتون -فروش نهال سایز بزرگ زیتون -فروش نهال بن دار زیتون -فروش درخت زیتون -خرید نهال سایز بزرگ زیتون -خرید نهال بن دار زیتون -خرید درخت زیتون -نهالستان زیتون -مرکز فروش نهال زیتون -پرورش نهال زیتون -فاصله کاشت درخت زیتون -زمان هرس درخت زیتون -پرورش درخت زیتون در گلدان-نیاز آبی درخت زیتون -نگهداری درخت زیتون در گلدان-نیاز آبی درخت زیتون -قلمه زدن درخت زیتون -انواع زیتون در ایران-نحوه نگهداری درخت زیتون -کاشت هسته زیتون -درخت زیتون زینتی--قیمت زیتون -قیمت نهال زیتون - زیتون و لاغری-نهال زیتون شناسنامه دار-تکثیر درخت زیتون -فصل برداشت زیتون -نحوه کاشت درخت زیتون -روش کاشت درخت زیتون -درخت زیتون -آموزش پیوند زدن درخت زیتون - هرس درخت زیتون -سمپاشی درخت زیتون -بیماریهای درخت زیتون -نگهداری درخت زیتون -تقویت درخت زیتون -عمر درخت زیتون -باغ زیتون -کاشت زیتون در خانه-زمان کاشت نهال زیتون -احداث باغ زیتون -قیمت زیتون -نهال زیتون -خرید نهال زیتون -ارقام نهال زیتون -شکوفه درخت زیتون -علت ریزش میوه زیتون -فاصله کاشت درخت زیتون -عکس درخت زیتون -میزان باردهی درخت زیتون -ارتفاع درخت زیتون -میزان باردهی درخت زیتون -بهترین زمان کاشت نهال زیتون -میزان باردهی درخت زیتون -آبیاری درخت زیتون -نام انواع زیتون -بهترین نهال زیتون -قیمت نهال زیتون پیوندی-مشخصات زیتون پیوندی-قیمت نهال زیتون -فروش نهال زیتون -درخت زیتون دیرگل-کاشت دانه زیتون -کاشت درخت زیتون -میزان باردهی درخت زیتون -انواع درخت زیتون -قیمت نهال زیتون اصلاح شده- زیتون میوه کدام فصل است-قیمت زیتون کنسروی-انواع نهال زیتون در ایران-قیمت نهال زیتون -نهال زیتون دیم-فروش نهال زیتون دیم-خرید نهال زیتون دیم-انواع نهال زیتون دیم-فروش نهال زیتون -باغ زیتون -قیمت نهال زیتون -قیمت نهال زیتون -روش تکثیر درخت زیتون -انواع درخت زیتون -آفات درخت زیتون -درخت زیتون کوهی-نام میوه درخت زیتون -درخت زیتون در جدول-میوه درخت زیتون در جدول-

نهالستان,خرید نهال,فروش نهال,قیمت نهال,ایران نهال,ایرانهال,نهالستان ایران نهال,نهالستان جهاد کشاورزی,نهالستان جهاد دانشگاهی,نهالستان پردیس کشاورزی,نهالستان دانشگاه تهران,نهالستان بزرگ کرج,نهالستان نمونه کرج,نهال گردو , نهال گردو چندلر , نهال گردو خوشه ای , نهال گردو اسرائیلی , نهال گردو فرنور , نهال گردو کانادایی , نهال گردو ژنوتیب , نهال گردو تویسرکان , نهال بلوط , نهال بلوط شیرین , نهال بلوط همیشه سبز , نهال بلوط قرمز , نهال شلیل , نهال شلیل شمس , نهال شلیل مغان , نهال شلیل انجیری , نهال شلیل سبز , نهال شلیل حسن پور , نهال شلیل سفید , نهال شلیل زودرس , نهال شلیل شبرنگ , نهال شلیل ایندیپندنس ,نهال شلیل زودرس حسن پور , نهال بلوبری سردسیری , نهال بلوبری گلدانی , نهال بلوبری گرمسیری , نهال بلوبری پاکوتاه , نهال شاه توت اصلاح شده , نهال شاه توت کن , نهال شاه توت مشهد , نهال شاه توت , نهال بلوبری , نهال گلابی ,نهال گلابی شاه میوه , نهال گلابی اسپادانا , نهال گلابی پایه کوتاه , نهال گلابی اصلاح شده , نهال گلابی نطنز , نهال گلابی بیروتی , نهال بادام , نهال بادام خوشه ای , نهال بادام دیرگل , نهال بادام مامایی , نهال بادام تونو , نهال بادام آذر , نهال بادام دیمی , نهال بادام فرانیس , نهال بادام اصلاح شده , نهال سنجد , نهال سنجد حاج حسین ,نهال سنجد حاج حسینی , نهال سنجد خرمایی , نهال سنجد قزل , نهال سنجد تلخ , نهال سنجد خوشه ای , نهال سنجد دیم , نهال زرشک , نهال زرشک پفکی , نهال زرشک بیدانه , نهال زرشک قائنات , نهال زرشک زینتی , نهال زرشک قرمز , نهال زرشک آبگیری , نهال انگور , نهال انگور یاقوتی , نهال انگور شانی , نهال انگور زودرس , نهال انگور کشمشی , نهال انگور شرابی , نهال انگور شامپاین , نهال انگور بلک ویلیام , نهال انگور عسگری , نهال انگور قزل اوزوم , نهال سماق , نهال سماق قرمز , نهال سماق آمریکایی , نهال انجیر , نهال انجیر استهبان , نهال انجیر زرد , نهال انجیر اسرائیلی , نهال انجیر مقاوم به سرما , نهال انجیر سردسیری , نهال انجیر خشک , نهال انجیر گلابی , نهال انجیر پیوندی , نهال انجیر سه فصل , نهال زستون , نهال زیتون زرد , نهال زیتون کنسروالیا , نهال زیتون تلخ , نهال زیتون مانزالینا , نهال زیتون سیاه , نهال زیتون آربیکن , نهال زیتون میشن , نهال زیتون فیشمی , نهال زیتون سبز , نهال موز , نهال موز پاکوتاه , نهال موز سردسیری , نهال موز آبی , نهال موز کاوندیش , نهال موز قرمز , نهال موز ابلق , نهال آناناس , نهال زغال اخته , نهال زغال اخته الموت , نهال زغال اخته اصلاح شده , نهال زغال اخته پیوندی , نهال انار , نهال انار گرمسیری , نهال انار بی هسته , نهال انار شیرین یزد , نهال انار دانه سیاه یزد , نهال انار ژله ای , نهال انار بی دانه افغانستان , نهال بی دانه , نهال انار گلوباریک , نهال انار ملس , نهال انار ترش , نهال زردالو , نهال زردالو پایه رویشی , نهال زردالو دیرگل , نهال زردالو پرتقالی , نهال زردالو عسگرآباد , نهال زردالو رجبعلی , نهال زردالو قیسی , نهال زردالو گرمسیری , نهال زردالو قرمز , نهال زردالو شاهرودی , نهال آلبالو , نهال آلبالو مجاری , نهال آلبالو درشت , نهال آلبالو اسرائیلی , نهال آلبالو بوترمو , نهال آلبالو محلی , نهال آلبالو پیوندی , نهال آلبالو رسمی , نهال آلبالو سیگانی , نهال خرمالو , نهال خرمالو گوجه ای , نهال خرمالو موزی , نهال خرمالو گلدانی , نهال خرمالو سردسیر , نهال خرمالو انبه ای , نهال گوجه سبز , نهال گوجه سبز زودرس , نهال گوجه سبز سردرود , نهال گوجه سبز برغان , نهال گوجه سبز شهریار , نهال گوجه سبز ترکیه ای , نهال گوجه سبز قرمز , نهال گوجه سبز سردری , نهال ازگیل , نهال ازگیل پیوندی , نهال ازگیل ژاپنی پیوندی , نهال ازگیل محلی , نهال توت موزی , نهال توت موزی قرمز , نهال توت موزی سفید , نهال شاه توت موزی , نهال توت , نهال آمریکایی , نهال توت سفید , نهال توت سیاه , نهال توت مجنون , نهال توت قرمز , نهال توت هرات , نهال توت کاکوزا , نهال توت شمیرانی , نهال توت مشهد , نهال آلو , نهال آلو بخارا , نهال آلو شابلون , نهال آلوچه , نهال آلو کالیفرنیا , نهال آلو سیاه , نهال آلو قرمز , نهال آلوچه جنگلی , نهال آلو برقانی , نهال آلو بخارا سیاه , نهال آلوچه سبز , نهال سیب , نهال سیب آبی , نهال سیب عروس , نهال سیب گلاب , نهال سیب توسرخ , نهال سیب سیاه , نهال سیب گرمسیری , نهال سیب فرانسوی , نهال سیب سبز , نهال سیب قرمز , نهال سیب ترش , نهال پسته , نهال پسته اکبری , نهال پسته پیوندی , نهال پسته هیبریدی , نهال پسته آمریکایی , نهال پسته اسرائیلی , نهال فندق , نهال فندق پرمحصول , نهال فندق ماکادیمیا , نهال فندق انیس , نهال فندق ترکیه , نهال فندق استرالیایی , نهال فندق انیس ترکیه , نهال فندق پیوندی , نهال هلو , نهال هلو زعفرانی , نهال هلو زودرس , نهال هلو جوادی , نهال هلو کاردی , نهال هلو خونی , نهال هلو پاییزه , نهال هلو انجیری خونی , نهال هلو انجیری , نهال هلو انجیری زعفرانی , نهال هلو البرتا , نهال گیلاس , نهال گیلاس خوشه ای , نهال گیلاس اسرائیلی , نهال گیلاس تکدانه , نهال گیلاس پاکوتاه , نهال گیلاس تکدانه مشهد , نهال گیلاس زودرس , نهال گیلاس سورینام , نهال گیلاس آمریکایی , نهال گیلاس هارت , نهال گیلاس مقاوم به سرما , نهال به , نهال به قرمز , نهال به ژاپنی , نهال به اصفهان , نهال به ترش , نهال به پاکوتاه , نهال عناب , نهال عناب گلابی , نهال عناب پیوندی , نهال عناب بیرجند , نهال عناب چینی , نهال عناب ژاپنی , نهال عناب ترکیه , نهال عناب اوکراینی , نهال عناب خرمایی , نهال عناب گردویی , نهال پایه رویشی , نهال زودبازده , نهال شناسنامه دار , نهال اصلاح شده , نهال کشت بافت , نهال ژنوتیپ , نهال پیوندی , نهال دیرگل , نهال مقاوم به سرما , خرید نهال , فروش نهال , قیمت نهال , نهالستان , نهالفروشی , ارقام نهال , نهال میوه , نهال گلدانی , نهال ریشه لخت , نهال بن دار , نهال 1ساله , نهال 2ساله , نهال 3 ساله , نهال 4 ساله , نهال 5 ساله , خرید بذر , فروش بذر , قیمت بذر , لیست قیمت نهال , خرید میوه , فروش میوه , قیمت میوه,نهالستان جهاد کشاورزی تهران,نهالستان جهاد کشاورزی مشهد,نهالستان جهاد کشاورزی دماوند,نهالستان جهاد کشاورزی تبریز,نهالستان جهاد کشاورزی ارومیه,خرید نهال از جهاد کشاورزی,خرید نهال از جهاد کشاورزی مشهد,خرید نهال از جهاد کشاورزی تبریز,خرید نهال از جهاد کشاورزی گیلان,خرید نهال از جهاد کشاورزی قزوین,خرید نهال از جهاد کشاورزی شیراز,خرید نهال از جهاد کشاورزی شهریار,خرید نهال بلوط,خرید نهال شلیل,خرید نهال بلوبری,خرید نهال شاه توت,خرید نهال گلابی,خرید نهال بادام,خرید نهال سنجد,خرید نهال زرشک,خرید نهال انگور,خرید نهال سماق,خرید نهال انجیر,خرید نهال زیتون,خرید نهال موز,خرید نهال آناناس,خرید نهال زغال اخته,خرید نهال انار,خرید نهال زردالو,خرید نهال آلبالو,خرید نهال خرمالو,خرید نهال گوجه سبز,خرید نهال ازگیل,خرید نهال ازگیل ژاپنی,خرید نهال توت موزی,خرید نهال توت,خرید نهال گردو,خرید نهال آلو,خرید نهال سیب,خرید نهال پسته,خرید نهال فندق,خرید نهال هلو,خرید نهال گیلاس,خرید نهال به اصفهان,خرید نهال عناب