JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال بانوی شب

نام عمومی

 

نام فارسی

Lady of the Night Dama del Noche

نام علمی

 

نام تیره

Brunfelsia americana

بانوی شب

Solanaceae

بانوی شب بومی حوزی کارائیب است و دارای گل هایی به رنگ سفید کرمی می باشد که در شب به شدت معطر هستند. از این گل ها برای ساختن تاج گل استفاده می شود. با وجود اینکه تا 3 متر رشد می کند می توان آن را به شکل درختی کوچک برای سایه دهی یک پیاده رو یا ایجتد طاق یک ورودی هرس نمود. مقاومت: بطور متوسط به باد، گرما و خشکی مقاوم است اما گسترش خوبی در مناطقی که در معرض افشانه نمک هستند ندارد. خاک و نیاز نوری: باید در آفتاب کامل، خاکی خوب و با زهکش مناسب کشت شود. به این دلیل که گونه هایی مربوط به آن مواد زهرابه ای تولید می کنند، بهتر است که هسچ کدام از قسمت های آن بعنوان خوراکی مصرف نشود.