JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دیروز امروز و فردا

نام عمومی

 

نام فارسی

Yesterday-Today-and-Tomorrow

نام علمی

 

نام تیره

Brunfelsia aunstralis

دیروز امروز و فردا

Solanaceae

اسم عجیب عمومی این درخت جذاب که مخصوص جنوب برزیل، پاراگوئه، و ارژانتین است از الگوی گلدهی آن به دست آمده است، بدین صورت که تا باز شدن کامل، گل به رنگ آبی-بنفش است، در روز باز شدن آبی رنگ، و در روز سوم پس از گلدهی تقریبا سفید می شود. گل ها معطر می باشند. دیروز، امروز و فردا با وجود اینکه در باغ ها درختچه ای پخش شونده است نسبتا رشد کندی دارد و به ارتفاع 65/3 متر می رسد، می توان آن را به درختی کوچک تربیت کرد و برای خط دهی (آراستن حاشیه) در یک پیاده رو یا ایجاد طاق برای ورودی یا دروازه باغ استفاده کرد. خاک و نیاز نوری: باید این تک نما رنگی را در سایه ی روشن در خاکی غنی با زهکش مناسب کشت کرد. باید آبیاری آن منظم و زیاد باشد. گلدهی، در اواخر زمستان تا اوایل تابستان رخ می دهد، در ارتفاعات سردتر گلدهی آن بیشتر است. از انجایی که گونه های مربوطه حاوی مواد زهرابه ای است، عاقلانه است که از خوردن تمام قسمت های این درخت خودداری کرد.