JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال انجیر برگ درشت

نام عمومی

نام فارسی

Large Leaf Fig

نام علمی

نام تیره

Ficus septica

انجیر برگ درشت

Mcraceac

انجیر برگ درشت درختچه ای بزرگ یا درختی کوچک است که با اندکی هرس شکلی زیبا از درخت را تشکیل می دهد. برگ هایش بزرگ (44 سانتی مت طول و 23 سانتی متر پهنای)، به رنگ سبز میانه ، که بر روی درخت در نمام طول سال می مانند. خاک: خاکی خوب با زهکش مناسب و کمی محافظت در برابر بادهای قوی را دوست دارد، زیرا در معرض این بادها برگ های آن آسیب می بینند. بومی شمال استرالیا جنوب شرقی آسیا و هندوستان می باشد. مقاومت: مقاومت کمی به گرما، خشکی، شوری و باد نشان می دهد. علاوه بر ایجاد سایه ای متراکم، در بین سایر گیاهان با برگ هایی کوچک و به رنگ سبز تیره یا در مقابل دیوار یک تک نمایی اخر می کند.