JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کاری برگی

نام عمومی

 

Curry Leaf Tree

نام علمی

Murraya koenigii

نام فارسی

کاری برگی

نام تیره

Rutaceae

کاربرگی درختی کوچک و جذاب است که تا 3 متر ارتفاع می گیرد ، گونه ای * هندی و سریلانکایی است که حامل دسته هایی از گل های سفید و معطر است که در سرشاخه ها در اوایل بهار می رویند. برگساره آن جنبه زینتی دارد. درختی است که به طور گسترده به خاطر برگ های تازه، معطر و دارای بوی تند آن کشت می شود. در هندی کاریپاک و در سریلانکایی کارپینچا گفته می شود که برای طعم دهی کاری از آن استفاده می شود . این گیاه دارای خواص درمانی نیز می باشد . خاک و نیاز نوری: باید آن درآفتاب کامل و در یک خاک سبک، غنی و بازهکش مناسب کشت کرد. آبیاری آن بطور متعادل است و خیسی اشباع شده را دوست ندارد. مقاومت: به باد و تا حدی هم به خشکی مقاوم است . همچنین گونه ای اندونزیایی از آن موجود است که برگ هایی درشت تر دارد ولی موارد مصرفش یکسان است.