JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال فلوس

نام عمومی

 

نام فارسی

Golden Shower

نام علمی

 

نام تیره

Cassia fistula

 

فلوس

 

Fabaceae

 

فلوس درختی تند رشد خزان کننده تا نیمه خزان کننده با ارتفاع 9 تا 12 متر بومی مناطق گرمسیر اسیا است و در مناطقی از قبیل هند، اندونزی ، مالزی، تایلند ، افریقا ، به طور طبیعی قادر به رشد و گسترش می باشد . این گیاه با دارا بودن تاج تخم مرغی شکل و کشیده با خوشه های گل جذاب طویل و عطری تند و به رنگ زرد طلایی  و میوه های نیام سیاه رنگ و کشیده که مملو از بذور فراوان  است مناسب جهت استفاده در فضای سبز نواحی گرمسیری است از این میوه به عنوان درخت و گل آن به عنوان گل ملی تایلند یاد می شود.  گل دهی در اواخر بهار بوده به طوریکه برگ ها دیده نمی شود . چوب ان بسیار ماندگار و سخت است و در ساخت وسایل استفاده می شود  بذر های ان سمی است مقاومت به خشکی مقاوم است و رشد خوبی در خاک خشک داشته و به طور نسبی به شوری نیز مقاومت دارد و خاک و نیاز نوری بهترین رشد را در افتاب کامل و در خاکی با زهکش مناسب دارد گیاه دارای خاصیت درمانی است.