JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال مشعل جنگل ( فیساگل)

نام عمومی

 

نام فارسی

Royal Poinciana

نام علمی

 

نام تیره

Delonix

 

مشعل جنگل ( فیساگل)

 

Fabaceae

مشعل جنگل جز درختان زینتی خزان دار ، تند رشد با ارتفاع 12 متر و با تاجی غیر متراکم و گسترده با شکلی غیر منظم شبیه به چتر می باشد. این درخت بومی * ماداگاسکار و پرطرفدار شاخه دهی بالایی دارد و در اواسط بهار و تابستان تولید گل هایی خیره کننده ، بزرگ و به رنگ قرمز روشن با رده هایی از گلدار منطقه گرمسیری است. میوه نیام پهن ، قهوه ای ، تخت، چوبی، که تقریبا در بین دانه ها توپر احاطه شده است. بذور این گیاه بسیار زیبا و رویایی و یا در خیابان ها و پارک ها به صورت ردیفی کشن می شود . جهت کاشت در زوایای ساختمان های بلند ، جلوی ساختمان های اداری و مسکونی ، وسط محوطه های چمن کاری شده بسیار مناسب می باشد. اما باید به یاد داشت که ریشه های پخش شونده آن ممکن است به تاسیسات شهری آسیب بزند. مقاومت : به هرس زیاد مقاوم است و می توان ان را به اندازه کوتاه نگاه اشت . به شرایط سوری و خشکی مقاوم است هر چند که در خاکی با ابیاری منظم بهترین رشد را دارد. به سرما و باد مقاومتی ندارد. نیاز نوری : آفتاب کامل برای آن مناسب است.