JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال مورد

نام عمومی

Common Myrtle

نام علمی

Myrtus communis

نام فارسی

مورد

نام تیره

Myrtaceae

این گیاه درختچه یا بوته ای همیشه سبز است که گاه بلندی آن به 5 متر ( در شرایط عادی بین  1 تا 3 متر ) نیز می رسد . مورد گیاهی مقدس در بین  زرتشت است و آن را نمادی برای اهورا  مزدا خوانده اند . گل های نسبتاً درشت و زیبای مورد ، رنگ سفید و بوی مخصوصی دارند و از اردیبهشت ماه تا تیر ظاهر می شوند. میوه توپی شکل آن آبی رنگ است . برگ ، میوه و گل های روی ساقه مورد دارای خواص دارویی هستند و این درختچه بیشتر در نواحی شمال ایران ، فارس، کرمان ، بندرعباس و یزد رویش دارد. جنبه زیبایی آن بیشتر مربوط به برگساره و شاخساره آن می باشد. مقاومت : به کم آبی ، آفات و گرما مقاوم  است . سرما نیمه مقاوم است و تا دمای 5- درجه سانتیگراد را تحمل می کند. مورد هرس پذیر بوده و می توان با آن شکل سازی کرد. گیاه به صورت تک نما و پرچین مورد استفاده قرار می گیرد . خاک و نیاز نوری : نیاز به آفتاب کامل و خاک حاصلخیز با زهکشی خوب دارد. به در مناطق سردسیر باید آن را در  ضلع جونبی یا غربی دیوار کاشت .