JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال چنال

نام عمومی

Manila Tamarind,

نام علمی

Pithecellobium dulce

نام فارسی

چنال

نام تیره

Moraceae

 

چنال با ارتفاع ی در حدود 10 تا 15 متر به فرم پهن و گسترده با شاخه دهی نامنظم بعنوان یک درخت سایه دار در پارک های جنگلی مناسب می باشد . چنال به سرما حساس می باشد . خاک و نیازی نوری : جهت رشد مناسب باآفتاب کامل و خاک عمیق ، حاصلخیز ، مرطوب ولی با زهکشی خوب نیاز دارد. به خاک های خشک نیز تحمل دارد بر روی تنه دارای خارهای فراوان و ریزی است که برای جلوگیری از زخمی شدن افراد، بهتر است این خارها حذف شوند. از آن برای ایجاد سایه و پرچین استفاده می شود. قابل خوردن (نیام ها) ، مورد کاربرد در صنعت زنبورداری ، روغن شیره ، تعلیف دام و بعنوان هیزم می باشد . با جایگزینی همزمان برگ های جدید و برگ های در حال ریزش این درخت خزان دار ظاهری همیشه سبز دارد. گلدهی پس از 3 تا 4 سال بوده و گل ها به رنگ سفید و در قالب یک سر گل می رویند، نیام ها صورتی رنگند که در زمان بلوغ مارپیچ اند و حاوی 10 عدد بذر است. می توان بعنوان پرچین و یا شکل سازی نیز استفاده شود(نسبت به خار های آن باید توجه داشت . مقاومت : به خشکی اقلیم و شرایط سخت محیطی مقاومت نشان می دهد. ارقامی با برگ های ابلق  از آن موجود است.