JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال کهور پاکستانی (سمر)

نام عمومی

Mesqute

نام علمی

Prosopis juliflora

نام فارسی

کهور پاکستانی (سمر)

نام تیره

Fabaceae

درختچه ای بزرگ یا درختی همیشه سبز تا خزان کننده (بسته به اقلیم ) ، پر رشد که به ازتفاع نهایی تا 12 متر با تاجی گسترده می باشد . کهور پاکستانی گونه ای تند رشد ، پوشیده از خار است که دارای تعداد زیادی شاخه های آویزان می باشد. میوه از نظر شکل و اندازه متغیر می باشد . این گونه بومی * هندوستان می باشد و دارای ارقامی با فرم های متفاوت از بوته ای با ارتفاع 2 متر تا درختی به بلندی 12 متری می باشد . مقاومت : یکی از درختان مقاو به خشکی و شوری و حساس به سرما است که سرسبزی خاصی به مناطق بیابانی ساحلی جنوب ایران داده است. گل های این گونه به رنگ زرد و در دسته هایی دو تا سه تایی ظاهر می شوند. میوه آن خوراکی (غنی از ویتامین *) و به رنگ زرد – نارنجی (در زمان بلوغ ) می باشد . تمام اجزای درخت دارای خاصیت دارویی می باشند . خاک و نیازی نوری : به انواعی از خاک مقاومت دارد و آفتاب کامل را می پسندد. از آن برای کشت در باغ خشک منظر ، پارک جنگلی و تثبیت اراضی استفاده می شود.