JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

جنگل دریایی حرا

جنگل دریایی حرا(Harra)

 گونه های حرا که نام علمی آن به حکیم و فیلسوف بزرگ ایرانی ابوعلی سینا (Avicennia Marina) نسبت داده شده است، درختانی در اندازه های ۳ تا ۶ متر، با شاخ و برگ سبز روشن هستند. به روایتی، از آنجا که این گیاه اسطوره ای از  اشک چشم آدم روییده است، حرا نام گرفته است!

حرا درختی است که در آب شور زندگی می کند. این درخت در هنگام مد آب دریا تا گلوگاه در آب فرو می رود که زیبایی خاصی به آن می بخشد، زیرا همانند آن است که در میان دریا جنگلی به وجود آمده است با خاصیبت تصفیه ای که در پوسـت این درخت وجود دارد بخش شیرین آب دریا را جذب و نمک آن را دفع می کند . درخت حرا در حقیقت یک کارخانه آب شیرین کن طبیعی و خدادادی است.

همانطور که اشاره شد ، جنگل حرا در دریا و آب شور قرار دارد و این سازش با آب شور و شرایط نا مناسب ، از حرا یک گیاه استثنایی ساخته است . این درختچه در سواحل و مرداب های ساحلی مصر، عربستان و سواحل جنوب ایران دیده می شود. در جنگل های همیشه سبز دریای حرا در حاشیه شمالی غربی قشم، از زیباترین گردشگاه های خليج فارس به شمار می آید.

 از ریشه های این درخت برای ساخت دارو و همچنین از برگ آن برای علوفه دام و مصارف دارویی (از بین بردن اسهال خونی) استفاده های فراوانی برده می شود. به طوری که هر ساله مقدار زیادی از ریشه و برگ این درخت برای ساخت دارو به کشورهای اروپایی صادر می گردد و در این راه سود سرشاری برای کشورهای خارجی به همراه دارد.