JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

فلوکس خزنده

نام عمومی : فلوکس خزنده

تیره : Polemoniaceae

نام علمی: Phlox nivalis Lodd.ex.Sweet

نام انگلیسی : Trailing Phlox

منشأ: جنوب غربی ایالات متحده

 زمان گلدهی: اواخر بهار و اوایل تابستان

ویژگی ها: فلوکس خزنده گونه ای چند ساله، شبه چوبی تا واشی و همیشه سبز می باشد. جنس Phlox شامل ۶۷ گونه گیاه یک ساله و چندساله است که غالباً در آمریکای شمالی گسترش یافته اند. ارقام و زیرگونه های زیادی از آن به جامعه باغبانی معرفی شده است. ساقه های آن ایستاده، شبه چوبی، بسیار منشعب، دارای کرک های کوچک و معمولا منتهی به سه گل انتهایی می گردد. برگها، سوزنی تا نیزه ای شکلی به صورت خوشه ای متراکم ظاهر شده و برگهای بالایی به صورت متقابل می باشند. این برگها برروی ساقه قلاب شده، خطی، زبر و در پایین پهن تر می باشند. برگ ها براق، صاف و در انتها نوک تیز بود. و درازایی در حدود 1/25cm دارد. لبه های آن کرکی، از نیمه به سمت بالا خمیده می باشد. برگ ها در زمستان مایل به قرمز می شوند. گلها، معطر با پنج گلبرگی به رنگ سفید یا صورتی به عرض2/5cmمی باشد. میوه آن شبه پوشینه بوده و به ازای هر گل دارای یک عدد بذر می باشد. ساقه های جوان که تولید گل می کنند بلندتر و دارای برگهایی طویلتر نسبت به ساقه های مسن هستند. ساقه های جوان ابتدا رشد ایستاده داشته و سپس به سمت زمین برگشته و می خوابند. به دو گونه P.subulatla( معمولاً با این فلوکس خزنده اشتباه گرفته می شود . این گونه گلدهی زودتری نسبت به آن دارد.  و P.setaceae نزدیکی زیادی دارد  . برای کشت در باغ صخره ای حالت آویز برروی دیواره های سنگی، کنار راهرو، پای دیوار  دامنه تپه و زمین های  شیب و حاشیه باغچه مناسب می باشد. روش تکثیر آن از طریق قلمه می باشد.

عادت رشدی: فرم رشدی آن بوده و حصیری است. دارای بافت نرم می باشد.

میزان رشد: متوسط ، 10-15cm ارتفاع می گیرد ، گسترش آن در حدود 60-90cm است .

نیاز نوری: نیمه آفتاب تا آفتاب کامل

خاک مطلوب: به زهکشی مناسب احتياج دارد. خاک های سبک را بهتر می پسندد

نیاز آبی: آبیاری معمولی

مقاومت به سرما: حساس به سرما