JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

گل ناز

نام عمومی: گل ناز

تیره:Portulacaceae

نام علمی: Portulaca grandiflora Hook

نام انگلیسی: Rose Moss

منشأ: آرژانتین ، برزیل و اروگوئه

زمان گلدهی: تابستان

ویژگی ها :  گل ناز گونه ای همیشه سبز، یکساله و  واشی می باشد. دارای گل هایی با رنگ های مختلف که نقطه بارز زینتی آن است.  برخی از گل ها دارای لکه یا نوارهایی متمایز از رنگ اصلی یا زمینه می باشند. گل ها به قطر 5/2-3cm سانتیمتر با ۵ گلبرگ به رنگ های مختلف می باشند.گل ها در انتهای ساقه به وجود آمده، در روز روشن، باز شده و در شب و روزهای ابری بسته می شوند. برگها استوانه ای، فاقد دمبرگ، گوشتی و  قطور، به طول  2/5cm  می باشند که به صورت متناوب و یا در یک دسته می رویند. برگ ها به رنگ  سبز- خاکستری  و در انتها نوک تیز می باشند. ساقه مایل به قرمز،  منشعب و نیمه گوشتی است. این گیاه مقاوم به خشکی و گرماست. ارقام و ریز گونه های زیادی از گل ناز جهت ایجاد گل هایی با رنگ دو گانه و تنوع رنگی گلبرگ ها انتخاب شده اند که به صورت گسترده در مناطق  معتدل به عنوان گیاه یک ساله در باغچه ها کشت می گردد. تقریبا نیاز به هیچ گونه مراقبتی نداشته و به خودی خود و آسانی گسترده می گردد. میوه آن پوشینه می باشد. بذرهای بسیار ریزه آن  به صورت مخلوط به فروش رسیده که در هنگام گلدهی مخلوطی از رنگ ها را به فضای سبز ارائه می دهد . در اقلیم های گرمسیری این گونه دارای  قابلیت خودکاشتی است، مناسب برای باغ صخره ای و باغ خشک منظر می باشد. از آن در بین جاپاهای سنگی و شکاف دیواره های سنگی، حاشیه به تجمع و قضایی ساز مناطق ساحلی نیز استفاده می گردد. برای گل ناز خواص درمانی نیز ذکر شده است. روش تکثیر آن بابذر و قلمه به سادگی صورت می گیرد،

عادت رشدی: عادت رشدی آن خوابیده و رونده است.

میزان رشد: سریع، ارتفاع آن به cm ۱۵ می رسد. گسترشی برابر با ۳۰cm می گیرد.

خاک مطلوب: به خاکی با زهکش مناسب احتیاج دارد. در خاکهای فقیر به خوبی رشد می کند.

نیاز آبی : مقاوم به خشکی، اما بهترین گلدهی در زمان آبیاری معمولی صورت می پذیرد. آبیاری آسیب گل های آن می گردد.

مقاوت به سرما: حساس به سرما