JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

پیراکانتا خوابیده

نام عمومی: پیراکانتا خوابیده

تیره: Rosaceae

نام علمی: pyracantha koidzumii Santa cruz M.Roem

نام انگلیسی: Formosa Firethorn

منشأ: تایوان

زمان گلدهی : بهار

ویژگی ها : پیراکانتا خوابیده  درختچه ای همیشه سبز تا نیمه همیشه سبز و گونه ای شاخص برای جذب پرندگان است. این رقم از  پیراکانتا خوابیده  گونه ای بزرگ ، چند ساقه ای با شاخه های سفت و پخش شونده بوده که به عنوان گیاه پوششی مورد استفاده قرار می گیرد. گل های کوچک به رنگ سفید در گل آذین دیهیم می رویند. گل ها دارای  رایحه می باشند . میوه سته، به تعداد زیاد، به رنگ قرمز و نارنجی و  کوچک در پاییز و زمستان تولید می شود (یک از نقاط بارز زینتی به ویژه در زمستان).برگ متناوب، بیضوی به رنگ سبز دارای حاشیه هایی صاف است. ارابرگ در پایه  باریک تر بوده و به طول 2/5-8cm می باشد و دارای خارهای تیز، برنده و بلند است. دارای دمبرگ کوتاهی است و ممکن است در نوک دارای شکاف کوچکی باشد. فرم رشدی پخش شونده و متراکم است. در صورتی که هرس مناسبی نداشته باشد ممکن است بسیار بزرگ شود. با پیرایش فرم عمودی (حذف شاخه های ایستاده) می توان ارتفاع گیاه راکم کرد. ارقام زیادی از آن به بازار معرفی شده  است کشت به صورت پرچین یا گیاه پادیواری، مرسوم است. مقاوم به خشکی و گرما (شرایطی که گونه رایج از پیراکانتا P. cocceinea توانایی گسترش در ان را نداشته وجه تمایز : این گونه برگ هایی با حاشیه هایی دندانه دار دارد) می باشد . در طراحی فضای سبز برای پوشش تپه های سنگی، باغ خشک منظری و صخره ای استفاده می گردد.روش تکثیر آن از طریق قلمه نیمه چوبی سخت در تابستان می باشد.

عادت رشدی : فرم رشدی پخش شونده و متراکم می باشد.

میزان رشد: کُند تا متوسط ارتفاع آن 5/1-1 متر و گسترشی در حدود 3-5/1 متر دارد .

نیاز نوری: آفتاب کامل تا نیمه سایه است.

خاک مطلوب: نیازمند خاکی با زهکش خوب است.

نیاز آبی : مقاوم به خشکی

مقاومت به سرما: حساس به سرما