JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

کیالک هندی

نام عمومی: کیالک هندی

تیره: Rosaceae

نام علمی: Rhaphiolepis umbellate

نام انگلیسی: Indian Haw thorn

منشأ: ژاپن و کره

ویژگی ها: کیالک هندی، درختچه ای چندساله و همیشه سبز است. نام علمی دیگر آن می باشد. شاخه های جوان آن پوشیده از کرک هایی به رنگ قهوه ای می باشد. برگ ها قطور، متناوب و چرمی است و تا حدودی به سمت عقب می چرخند، سطح بالای برگ سبز تیره و در پایین روشنتر می باشد. برگها دارای تنوع شکلی از گرد تا بیضوی و حاشیه کامل تا دندانه دار بوده و به طول 2/5cm می باشد. گل ها معطر به رنگ سفید تا صورتی روشن و دارای قطر Crn 3/1 که در خوشه هایی به قطر cm 12-10 ظاهر می شوند. میوه آن سته به رنگی آبی - سیاه در پاییز رسیده و حاوی ۱ تا ۲ عدد بذر بوده که معمولا در زیر پوشش برگساره می باشد. این سته ها در زمستان به عنوان منبع غذایی پرندگان مورد مصرف قرار می گیرند. برگساره در زمستان نمایی با لکه های بنفش رنگ به خود می گیرد.به شرایط شوری، باد و خشکی مقاوم است و گونه ای بی نظیر جهت کاربرد در فضای سبز مناطق ساحلی است. گونه نزدیک آن R. indica بوده که دارای شباهت های به آن می باشد ولی برای مناطق معتدل و سرسیر مناسب است. مناسب برای استفاده به عنوان گیاه پادیواری، جداکننده یا پرچین می باشد. کشت آن به صورت توده ای نیز مرسوم است. روش تکثیر آن قلمه ساقه و بذر است.

عادت رشدی:درختچه ای و پخش شونده تا پشته ای دارد.

میزان رشد : در حدود 8/1-2/1 آب و همین میزان گسترش می یابد.

نیاز نوری: آفتاب کامل تا سایه اندک.

خاک مطلوب : نیازمند خاکی با زهکش مناسب و کمی اسیدی می باشد.

نیازی آبی : پس از استقار مقاوم به خشکی می گردد.

مقاومت به سرما : حساس به سرما