JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

سدوم افغانی

نام عمومی: سدوم افغانی

تیره: Crassulaceae

نام علمی: Rhodiola pachyclados Ohba

نام انگلیسی:  Silver Gem Stonecrop

منشا: پاکستان و افغانستان

زمان گلدهی: اوایل تابستان و در پاییز

ویژگی ها: سدوم افغانی گونه ای گوشتی، کوتاه رشد، همیشه سبز، واشی و چندساله است. نام علمی دیگر آن Sedum pachyclados می باشد. در برخی منابع زادگاه آن را به ایران نیز نسبت داده اند. برگها گوشتی، براق به رنگ آبی - سبز می باشد. برگها برروی بیساگ به وجود آمده، دارای سه پار پهنک عمیق، به طول 2/5cm می باشند. حاشیه برگها دندانه دار است. گل ها ستاره ای شکل، دیدنی، در گل آذین گرزن بزرگ به رنگ سفید تا صورتی در دو نوبت در تابستان و در مرتبه دوم در پاییز می شکفند. میوه آن انبان و حاوی ۱۲-۸ عدد بذر است. ساقه ها پخش شونده می باشند. رشد و گسترش آن از طریق ریزوم های زیرزمینی و ساقه های درهم فرورفته قهوه ای رنگ می باشد. گل برای زنبور جذاب است. در بستر کشت نباید مواد غذایی زیادی وجود داشته باشد. همچنین می توان از آن برروی تپه ها، سراشیبی و یا دیوار نگهدارنده کشت کرد. گونه ای زیبا برای حاشیه یا گیاه پوششی به ویژه برای مناطق گرم وخشک می باشد. در باغ صخره ای بسیار ایده آل است و از گزینه های مناسب در باغ خشک منظری است. نگهداری از آن ساده است. بهتر است که در هر ۴-۳ سال کل بوته تقسیم شود. این گونه نسبت به سایر سدوم ها رطوبت خاک را بهتر تحمل می کند. روش تکثیر آن به سادگی از طریق تقسیم در بهار یا قلمه می باشد.

عادت رشدی: فرم رشدی آن پشته ای و خزنده حصیری است.

میزان رشد: کُند، ارتفاع cm 15-10 بوده و گسترشی در حدود cm ۳۰-۲۵ دارد.

نیاز نوری: آفتاب کامل تا نیمه آفتاب.

خاک مطلوب: به خاک های فقیر مقاومت دارد. به زهکش مناسب احتیاج دارد.

نیاز آبی: پس از استقرار بسیار مقاوم به خشکی است. نسبت به رطوبت خاک مقاوم است.

مقاومت به سرما: مقاوم به سرما.