JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

بید خزنده

نام عمومی: بید خزنده

تیره: Salicaceae

نام علمی: Salix repens L.Ione

نام انگلیسی: Creeping Willow

منشأ: اروپا و آسیا

زمان گلدهی : بهار

ویژگی ها: بید خزنده، گونه ای درختچه ای، خشبی، خزان کننده و چند ساله است. برگ ها باریک بیضوی به طول 4 cm به رنگ خاکستری - سبز در سطح بالایی و سبز مایل به سفید در سطح زیرین می باشد. سطح پایینی به طور فشرده پوشیده از کرک می باشد. گیاه بالغ آن دو پایه می باشد. گل آذین آن دم گربه ای (Catkkin)، قطری برابر 5-20cm  داشته و به رنگ خاکستری می باشد. این فرم از بیدخزنده، از کلون نر آن می باشد. هر دو سمت برگ در زمان جوانی ابریشمی است و در زمان بلوغ تنها سطح پایینی، این حالت را خواهد داشت. بید خزنده به شوری مقاوم است. به سادگی با سایر گونه های این جنسی تلاقی داده می شود. به همین علت گیاه حالت پلیمرفیک (چندشکلی) داشته و ارقام مختلفی از آن با عادتهای رشدی متفاوت وجود دارند. گسترش آن از طریق ریزومهای گیاه می باشد. شاخه ها به رنگ خاکستری – قهوه ای می باشند. میوه آن پوشینه به رنگ قرمز است که توسط کرک های سفیدرنگ پوشیده شده است. همچنین در مسیر آبراهه ها در مناطق خشک، و به عنوان گیاه پرچینی مورد استفاده قرار می گیرد. نسبت به شرایط ساحلی نیز مقاومت داشته و می توان در فضایی سبز مناطق ساحلی از آن استفاده کرد. مناسب برای باغ صخره ای و دامنه های شیبدار می باشد گیاه دارای خاصیت درمانی می باشد. نسبت به بیماریها و آفات خاصی، حساسی است. روش تکثیر آن از طریق قلمه چوبی بالغ و مربوط به رشد سال جاری و پاجوش است که تقسیم پاجوش ها ی آن نیز به سادگی انجام می شود.

عادت رشدی: عادت رشدی متفاوت،فرم رشدی آن درختچه خوابیده است.

 میزان رشد: ارتفاع رشدی cm ۶۰ و دارای گسترشی به میزان 180cm می باشد .

نیاز نوری: آفتاب کامل تا نیمه سایه

خاک مطلوب: نسبت به خاکی با زهکشی ضعیف و رسی مقاومت دارد.

نیاز آبی : نیاز به آبیاری منظم دارد. شرایط خاک خیس را تحمل می کند.

مقاومت به سرما: مقاوم به سم