JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

شاه پسند خزه ای

نام عمومی: شاه پسند خزه ای

تیره: Verbenaceae

نام علمی: Verbena temuisecta Briquet

نام انگلیسی: Moss Verbena

منشأ: آمریکای جنوبی

زمان گلدهی: بهار تا پاییز

ویژگی ها: شاه پسند خزه ای، گونه ای همیشه سبز، واشی، چندساله می باشد. نام علمی مترادف آن V.Pulchella  می باشد. برگ ها، متقابل، به رنگ سبز روشن، سرخسی شکل، به شدت تقسیم شده بوده و ممکن است در زمستان مایل به قرمز شوند. گلها کوچک، مرکب (دیدنی) در خوشه انتهایی به رنگ های سفید، صورتی، آبی - بنفش و آلويی می رویند. گونه ای ایده ال برای باغ صخره ای، باغ خشک منظر و زمین های شیبدار می باشد. با گرمای تابستان گلدهی گیاه کاهش می یابد و با کاهش دما در پاییز گلدهی دوباره صورت می پذیرد. میوه آن شفت یا خشک میوه چه می باشد. شاه پسند خزه ای، در مناطق سردسیر به عنوان گیاه یک ساله مورد کشت قرار می گیرد. و در صورت کاشت در این مناطق هرس برگساره های آسیب دیده مورد نیاز است. این گونه قابلیت خودکاشتی دارد. برای پروانگان بسیار جذاب است. از آن برای پر کردن سریع فضاهای خالی در فضای سبز کشت شده استفاده می شود. روش تکثیر آن از طریق قلمه انتهایی در بهار و به سادگی از طریق تقسیم یا بذر می باشد.

عادت رشدی: فرم رشدی  آن خوابیده در بستر تا حصیری است. دارای بافت نرم است.

میزان رشد: سریع، ارتفاع cm 30-15 و گسترش در حدود 8/1-9/0 متر.

نیاز نوری: آفتاب کامل(خوابیده در سطح زمین ) تا نیمه سایه (به فرم ایستاده و با ارتفاع بیشتر می روید)

خاک مطلوب: خاکی با زهکش مناسب. به انواعی از خاک مقاومت دارد.

نیاز آبی: مقاوم به خشکی. به آبیاری زیاد، حساس است.

مقاومت به سرما: حساس به سرما