JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

بنفشه استرالیایی

نام عمومی: بنفشه استرالیایی

تیره: Violaceae

نام علمی: Viola hederacea Labill

نام انگلیسی:Australian Violet

منشأ: استرالیا

زمان گلدهی: سرتاسر طول سال

ویژگی ها: بنفشه استرالیایی گونه ای همیشه سبز و چندساله از جنس بنفشه بوده که بومی استرالیا می باشد. نام علمی مترادف آن Erpetion hederaceum است. گل های این گونه معمولا رنگ پریده و کمرنگ می باشد، گلبرگ های جلویی آن به سمت نوک پهن تر شده، این گل ها کوچک و به رنگ سفید بوده که در وسط دارای مرکزی به رنگ بنفش می باشند. همچنین گل ها در تابستان دارای اندک رایحه ای بوده و در طول سال روییده و دارای ماندگاری بالا برروی بوته می باشند. برگ های توسعه یافته آن نیز متمایز بوده، به شکل کلیه تا نیمه دایره ای در حاشیه بیرونی می باشد. این برگها به طول 3cm و به رنگ سبز تیره در سطح رویین و کمرنگ تر در سطح زیرین می باشد. برگها در حاشیه کاملا دندانه دار بوده و برروی ساقه هایی به طول 2-6cm قرار گرفته اند. این گونه در گره ی برگ ها ریشه تشکیل داده و ساقه های زیرزمینی آن، بافتی حصیری و عمیق را تشکیل می دهند. گل ها در بالای برگها به صورت ایستاده برروی پایه هایی به طول cm10 می رویند. میوه بنفشه استرالیایی پوشینه به طول mm 12-8 می باشد. رنگ بذر از تشکیل تا بلوغ به ترتیب از رنگ سفید به و قهوه ای تیره تبدیل می گردد. کاهنده اثرات آتش سوزی بوده و می توان آن را در زیراشکوب درختان درختچه ها نیز کشت کرد. گیاه خوراکی بوده و در سالاد از آن استفاده می کنند. روش تکثیر آن از طریق بذر و تقسیم بوته است

عادت رشدی: دارای فرم خزنده و حصیری متراکم می باشد.

میزان رشد: سریع، ارتفاع cm 15-10و گسترش در حدود 50cm.

نیاز نوری: آفتاب کامل تا نیمه سایه (بهترین عملکرد را دارد).

خاک مطلوب: خاکی با زهکش مناسب.

نیاز آبی: آبیاری منظم و پیوسته.

مقاومت به سرما: مقاوم به سرمای سبک. تحمل تا°C5-.